XII-OJI TRADICINĖ MOKINIŲ MOKSLINĖS TIRIAMOSIOS VEIKLOS DARBŲ KONFERENCIJA ,,IEŠKAU. TIRIU. MĄSTAU“/12th Annual Student Research Conference “I search. I research. I ponder”

2022  m. gegužės 5 ir 13 d.   licėjuje rengiama  jau  XII  tradicinė mokinių mokslinės tiriamosios veiklos darbų  konferencija. Šių metų konferencijoje dalyvauja 86 II ir III klasių  gimnazistai, kurie pristatys atliktus 67 tiriamuosius darbus.

Klaipėdos licėjaus I-III  klasių mokiniams  mokslinė  tiriamoji  veikla yra privaloma,  ji vyksta visus mokslo metus ir yra užbaigiama pavasarį konferencijoje ,,Ieškau. Tiriu. Mąstau.“ Vyresniųjų klasių mokiniai mokslo metų pradžioje turi galimybę  pasirinkti  juos dominančią tiriamojo darbo sritį, kuri siejasi su galbūt būsima  karjeros kryptimi.  Mokslinę tiriamąją veiklą I klasių mokiniai pradeda susipažinę su keliamais reikalavimais – dalyvauja Klaipėdos universiteto dėstytojų vedamuose užsiėmimuose ir  stebi abi konferencijos dienas vyresniųjų darbų pristatymus.

  Šiais mokslo metais gegužės 5 d., pirmąją  konferencijos darbo dieną,  licėjaus mokiniai  skaitys savo  pranešimus   gamtos, matematikos ir informacinių technologijų, humanitarinių bei socialinių ir menų mokslų grupėse. Gegužės 13  d. licėjaus bendruomenei bus pristatomi geriausi moksleivių tiriamieji darbai.

Maloniai kviečiame visus mokyklos bendruomenės narius dalyvauti  mokinių tiriamųjų darbų konferencijoje gegužės 5 ir 13 d. Klaipėdos licėjuje (Kretingos g. 44).

Konferencijos darbo pradžia 10.00 val.

Konferencijos organizatoriai

On May 5th and 13th, 2022 the 12th Annual Student Research Conference will be taking place in Klaipėdos Licėjus. 86 secondary school students, 2nd and 3rd grades, will participate this year, and will present 67 separate research projects. 

Research projects are mandatory for Klaipėdos Licėjus’ secondary-school students in 1st-3rd grades – it takes place throughout the entire school year and is completed in Spring, during the conference “I search. I research. I ponder.” Upperclass students have the opportunity to pick a subject of interest at the beginning of the school year. This subject may even be related to a future career choice. Students in the 1st grade (secondary school) begin their research projects after having acquainted themselves with several specific requirements – they participate in Klaipėda University lecturers’ prepared activities and observe the presentations delivered by the upperclassmen during the two days when the Conference takes place. 

This year, on May 5th, the first day of the Conference, Licėjus students will present their projects in the areas of nature sciences, mathematics, IT, humanitarian and social sciences and the arts. On the 13th of May the best chosen Research projects will be presented before the Licėjus community. 

We cordially invite all the members of the Licėjus community to participate in the Conference on the 5th as well as the 13th of May to observe the students deliver their speeches in Klaipėdos Licėjus (Kretingos g. 44). 

The Conference starts at 10:00 h. 

The organizers of the Conference