Tęsiasi naujų mokinių priėmimas į 9 klases/Admissions for new 9th grade students continue