Tęsiasi Klaipėdos licėjaus ir Kauno technologijų universiteto bendradarbiavimas/The cooperation between the Kaunas University of Technology and Klaipėda Lyceum continues

Gruodžio 9 d. I KTU klasei chemijos pamokos vyko universitete Kauno technologijų universitete.

Mokiniai išklausė paskaitą apie rūgštis, jų chemines savybes, sprendė tirpalų ruošimo uždavinius. Bendrosios ir neorganines chemijos laboratorijose atliko rūgščių cheminių savybių tyrimus, ruošė, skiedė ir koncentravo tirpalus. Penktadienis buvo labai darbingas, pilnas įspūdžių ir naujų patirčių.

On the 9th of December, Ist KTU secondary-school class participated in a chemistry class in Kaunas University of Technology.

The students listened to a lecture about various acids, their chemical properties, solved problems for mixing solutions. In this organic and no-organic chemistry lab the students also conducted experiments studying the properties of chemical solutions, prepared, diluted and concentrated various solutions.

This Friday was very eventful and full of new experiences for these young students.