Tarptautiniame menų kokurse – Gabrielės II vieta!/Gabrielė takes IInd place in an International art competition!