Tarptautinė gimtosios kalbos diena kasmet minima vasario 21 d.

Ta proga Klaipėdos universitetas tradiciškai rengia Klaipėdos krašto moksleivių mokslinę – praktinę konferenciją ,,Gimtosios kalbos upės ir upeliai‘‘. Džiugu, kad gimtoji kalba rūpi ir mūsų mokyklos mokinėms. DP1 klasės mokinė Beatričė Gusiatina skaitė pranešimą ,,Senųjų Karklėskapinaičių antkapių užrašų etimologinis tyrimas‘‘, III gimnazinės klasės mokinės Emilija Bukėnaitė ir Viltė Čėsnaitė pristatė savo tiriamąjį darbą,, Trumpinių vartojimo kasdieniuose mokinių susirašinėjimuose įtaka jaunimo kalbai‘‘, o dvyliktokė Anelija Slabenko savo pranešime aptarėspalvų raišką ir prasmę J.Savickio novelių rinkinyje ,, Raudoni batukai‘‘. Pranešimus parengti padėjo mokytojos Renata Lygnugarienė, Ramunė Galdikienė ir Živilė Kairienė.