„Take a look and guess the book!“

Kviečiame 5–12 kl. mokinius dalyvauti anglų k. konkurse „Take a look and guess the book!“

Konkurso taisyklės labai paprastos :

  1. Atidžiai išklausome septynių knygų anglų k. ištraukas.
  2. Įvardiname knygos pavadinimus ir autorius.
  3. Užpildome pateiktą formą https://forms.gle/NqUmVPrHzBEQC2Hd7
  4. Laimime prizus!

Trys pirmi mokiniai, greičiausiai atsiuntę teisingus atsakymus, laimi PRIZUS (knygas anglų kalba, pakvietimus į „Forum cinemas“ kinoteatrą, Licėjaus kalendorių, „Max Coffee“ kavos parduotuvės dovanų kortelę). Konkurso pabaiga – gegužės 5 d. Apdovanojimai – penktadienį, t. y., gegužės 6 d.

Sėkmės!

I inž/vis klasė ir anglų k. mokytoja L. Šmaižienė

 

We invite students grades 5-12 to participate in an English language competition “Take a look and guess the book!” 

The rules for the competition are simple : 

1. We attentively listen to seven excerpts from English language books. 

2. We try to name the book titles and their authors.

3. We fill out the form at https://forms.gle/NqUmVPrHzBEQC2Hd7

The first three students who are the quickest in sending in correct answers will win PRIZES (books written in English, invitation to “Forum Cinemas”, Licėjus calendar, “Max Coffee” gift cards). The competition ends on the 5th of May. Awards will be handed out on Friday, May 6th. 

Best of luck! 

I inž/vis class and English language teacher, L. Šmaižienė