Šeštokai mėgavosi naktimi mokykloje

Dažnas, laukdamas atostogų, svajoja neiti į mokyklą, tačiau 6 a, 6 b ir 6 c klasių mokiniai šias atostogas pradėjo priešingai – Naktimi mokykloje! Mokiniai turėjo laiko pabendrauti, atlikti įvairias komandines užduotis, žiūrėti filmus, šokti ir dainuoti.

Dėkojame klasių vadovėms Samantai ir Gabrielei bei mokytojui Arūnui už kartu su vaikais praleistą laiką!

Many, as they await the arrival of a school break, wish to no longer have to attend school. However, the students from grades 6 a, 6 b and 6 c started their vacation off in an opposing way – a Night at school! Students had a chance to interact amongst themselves, watch movies, complete different group assignments, watch movies, dance and sing. We thank class teachers Samanta, Gabrielė, as well as teacher Arūnas for the time spent with students!