Septintokų susitikimas su rašytoja Ilona Ežerinyte/7th graders’ meeting with the writer – Ilona Ežerinytė

Vasario 10 d. Klaipėdos licėjuje lankėsi rašytoja Ilona Ežerinytė. Kūrėja pakvietė septintų klasių mokinius sukurti bestselerį. Netikėtai vyrukas nuotraukoje virto Petru, mechaniku, pavargusiu nuo gyvenimo, o daili mergaitė Kristina, advokate, kurią paliko vaikinas… Istorijos gimsta štai taip, visai netikėtai. Juk knygose slepiasi tikras gyvenimas, kurio veikėjais galime būti kiekvienas.

A writer – Ilona Ežerinytė – visited Klaipėda Lyceum on 10th February. The writer invited 7th-grade students to create a bestseller. Suddenly, the young man in the picture became Peter, the mechanic, tired of his life, and the pretty girl – Christina, a lawyer who was left by her boyfriend… This is how stories are born – in the most unexpected of ways. Afterall, books hide a reflection of real life, and anyone, any of us, can become the main character.