Projektas „Vilties žiedai“

Licėjaus šeštokai dalyvavo Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų projekte „Vilties žiedai“, kurį organizavo Klaipėdos miesto dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytojų metodinių būrelių tarybos, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centrasMažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas. Projekto tikslai: atliktais gerais darbais, iniciatyvomis skleisti  Klaipėdos, kaip Vilties miesto, idėją,  su Šv. Pranciškaus onkologijos centru, skatinti daryti gailestingumo darbus, plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus. Darbeliai bus dalinami ligoniams, medikams, seneliams, parapijiečiams, sutiktiems žmonėms. Simboliu šeštokai pasirinko keturlapį dobilą. Į savo gamintus rankų darbo žaislus-suvenyrus, papuoštus dobilo lapeliu, mokiniai  įdėjo daug darbo, pastangų ir visą savo širdelių šilumą. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiai prie projekto etikos mokyt. Gėjai Žižiūnienei ir licėjaus bibliotekininkei Nijolei Rusienei, kuri mielai priglaudė-surinko mokinių darbelius. O labiausiai dėkingi šeštokams ir jų tėveliams, atsakingai palaikiusiems tokią karitatyvinę idėją. Pagal projekto nuostatus, artimiausiu metu visus darbelius pristatysime licėjaus bendruomenei. Projektą kuravo modeliavimo mokytoja Lina Pridotkienė.