Piešinių konkurso „Ateities miestai” laureatės/The laureates of the art competition „Cities of the Future”

Konkurso laureačių E. Jakštaitės ir R. Razmaitės piešiniai su kitais geriausiais 20, išrinktais iš daugiau nei 400 darbų, dalyvauja piešinių konkurso „Ateities miestai” parodoje Lietuvos Respublikos seime. Konkursą organizavo Vilniaus fakulteto Architektūros katedra kartu su VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokykla.Džiaugiamės, jog mūsų mokinės E. Jakštaitės darbas panaudotas parodos plakate. Be to, komisija vienbalsiai nutarė dar 100 darbų pažymėti pagyrimo raštais ir parengti virtualų darbų katalogą. Tam tarpe patenka ir mūsų dviejų mokinių J. Bradūnaitės ir Ū. Nikolajūtės piešiniai. Dėkojame mokinių mokytojai T. Šlimaitei-Bubelienei!