Mūsų mokiniai – nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Ateities miestai“ laureatai/Our students – laureates of a National student’s drawing competition „Cities of the Future”

VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos bei Lietuvos dailės ugdytojų draugijos rengtam nacionaliniam mokinių piešinių konkursui „Ateities miestai“ buvo pristatyti 423 darbai. Komisija išrinko 20 geriausių, tarp jų – mūsų mokinių E. Jakštaitės (I kl.) ir R. Razmaitės (I kl.). Konkurso laureatai bus apdovanoti diplomais ir VDA dovanomis.  Ū. Nikolajūtės (I kl.) ir J. Bradūnaitės (I kl.) apdovanoti pagyrimo raštais.

Ateityje planuojama parengti skaitmeninį geriausių konkurso „Ateities miestai“ darbų katalogą ir surengti parodų skirtingose Lietuvos parodų erdvėse. Viena pirmųjų parodų įvyks Lietuvos Respublikos Seime šių metų kovo 1-15 dienomis.

Plačiau https://www.vda.lt/lt/naujienos/kategorija1/paaiskejo-nacionalinio-mokiniu-piesiniu-konkurso-ateities-miestai-laureatai

423 pieces of art were presented in the „Cities of the Future” competition hosted by VAA Open school of art, design and architecture as well as the Association of Lithuanian art educators. The committee chose 20 of the best works, amongst which were the works of our students – E. Jakštaitė (I grade) and R. Razmaitė (I grade). The laureates of the competition received diplomas and VAA gifts.

There are plans to create a digital catalogue of the best pieces from „Cities of the Future” competition in the future, and plans to host art exhibitions in various art galleries across Lithuania. The first art exhibition will be held in Lietuvos Respublikos Seimas on March 1-15th of the current year.

Read more at https://www.vda.lt/lt/naujienos/kategorija1/paaiskejo-nacionalinio-mokiniu-piesiniu-konkurso-ateities-miestai-laureatai