Mokinių pranešimai konferencijoje

Skatinant gyvybės kultūros puoselėjimą jaunimo tarpe ir minint popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 30-tąsias metines vyko Klaipėdos regiono ugdymo įstaigų mokinių konferencija „Šv. Jonas Paulius II – Gyvybės Evangelijos skleidėjas pasaulyje ir Lietuvoje“. Konferencijoje pranešimus skaitė Klaipėdos licėjaus mokiniai. A. Vainorius ir E. Mėšletys (8 kl.), paruošti mokytojo R. Oželio, pristatė pranešimą „Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II žodis Lietuvos jaunimui“.

M. Sovvova (6 kl.), paruošta mokytojo A. Labanausko, skaitė pranešimą „Gyvybės apsauga ir etika: iššūkiai ir atsakomybė“.

Mokiniai bei mokytojai buvo apdovanoti Padėkos raštais bei Klaipėdos miesto Šeimos centro atminimo dovanėlėmis.