Mokiniai profesijas pažino „iš arti”/Students had the opportunity to be introduced to certain professions „up close”

Gegužės 13 d. 5–7 kl. mokiniams organizuota ugdymo karjerai diena, kurios metu jie lankėsi organizacijose ir ten susipažino su įvairiomis profesijomis.

Dėkojame mokinių tėvams, kurie pakvietė ir pristatė įvairias profesijas!

Gegužės 25 d. mokiniai dalyvaus ugdymo karjerai konferencijoje: BŪSIU KUO NORĖSIU, kuri vyks Klaipėdos universitete.

On May 13th student from grades 5-7 had the opportunity to participate in a career education event organized for them where they could acquaint themselves with various professions. 
We wish to Thank the parents of our students who invited us over and presented on the varying professions!
On May 25th the students will participate in a conference on the subject of various careers „BŪSIU, KUO NORĖSIU”, which will take place in Klaipėdos University.