Matematikos konkursas „Kodas“ 2023/Mathematics competition “Code” 2023


Vasario 24 dieną Klaipėdos licėjuje įvyko 5–8 klasių matematikos konkursas „Kodas“. Dalyvavo 120 dalyvių. Kol vaikai sprendė uždavinius, juos atlydėję mokytojai dalyvavo praktikume „Giliname matematiką. Invariantai, žaidimų strategijos ir Dirichlė principas“. Lektorė mokytoja ekspertė R. Karapetian. Vėliau mokytojai taisė darbus, o vaikams protų mūšį rengė Klaipėdos licėjaus dešimtokai kartu su mokytoja R. Nutautiene. Mokytojos I. Rupšienė ir L. Beniušienė vedė praktikumus: Sumodeliuok konkurso ,,Kodas” trofėjų ir Sukurk žaidimą ,,Kodas”. Apdovanojimų šventėje muzikos garsais džiugino pianistė G. Zinkutė ir šeštokių mergaičių šokio kolektyvas, kurį paruošė mokytoja I. Palaitienė. Mokiniams prizus įsteigė Klaipėdos licėjus ir gerbiama A. Velykienė.

8 klasių prizinės vietos:

I vieta V. Daukantaitė (Klaipėdos ,,Smeltės” progimnazija)

II vieta V. A. Virbalas (Klaipėdos licėjus)

III vieta B. Pauželis (Klaipėdos licėjus)

7 klasių prizinės vietos:

I vieta E. Knieta (Klaipėdos licėjus)

II vieta S. Aleknavičiūtė (Klaipėdos Tauralaukio progimnazija)

III vieta M. Dokšaitė (Prano Mašioto progimnazija)

III vieta O. Khrypko (Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija)

III vieta K. Safronov (Klaipėdos licėjus)

6 klasių prizinės vietos:

I vieta M. Stankūnas (Klaipėdos Simono Dacho progimnazija)

II vieta J. Žičkus (Klaipėdos Sendvario progimnazija)

III vieta S. Ežerskis (Prano Mašioto progimnazija)

III vieta V. Jurgelionis (Klaipėdos licėjus)

III vieta A. Narutavičiūtė (Klaipėdos Simono Dacho progimnazija)

5 klasių prizinės vietos:

I vieta E. Pankevičiūtė (Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija)

II vieta J. Raulušaitis (Klaipėdos Simono Dacho progimnazija)

III vieta K. Dmitrenko (Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija)

Dėkojame dalyviams!

Iki kitų metų!

Klaipėdos licėjaus matematikos mokytojai

Mathemtics competition “Code” for 5-8th grade students took placein Klaipėda Lyceum on the 24th of February. While students solved various problems, the teachers who had come with them participated in a practicum “Deepening knowledge on Mathematics. Invariants, game strategies and the Dirichle principle” with the Mathematics teacher/expert R. Karapetian. Later on, teachers were checking the assignments while the students participated in a trivia competition organised by the Klaipėda Lyceum tenth-graders with the help of teacher L. Beniušienė.

Teacher I. Rupšienė coordinated practicums: “Model the ‘Code’ competition Trophy” and “Create a game ‘Code’”. G. Zinkutė and a dance group of sixth-grade student girls, taught by teacher I. Palaitienė, performed an exciting performance during the award ceremony. The prizes given to the winners were prepared by Klaipėda Lyceum and the respected A. Velykienė.

8th grade prize-winning places:

Ist place V. Daukantaitė (Klaipėda ,,Smeltės” secondary school)

IInd place V. A. Virbalas (Klaipėda lyceum)

IIIrd place B. Pauželis (Klaipėda lyceum)

7th grade prize-winning places:

Ist place ieta E. Knieta (Klaipėda lyceum)

IInd place S. Aleknavičiūtė (Klaipėda “Tauralaukis” secondary school)

IIIrd place M. Dokšaitė (“Pranas Mašiotas” secondary school)

IIIrd place O. Khrypko (Klaipėda „Pajūris“ secondary school)

IIIrd place K. Safronov (Klaipėda lyceum)

6th grade prize-winning places:

Ist place M. Stankūnas (Klaipėda “Simonas Dachas” secondary school)

IInd place J. Žičkus (Klaipėda “Sendvaris” secondary school)

IIIrd place S. Ežerskis (“Pranas Mašiotas” secondary school)

IIIrd place V. Jurgelionis (Klaipėda lyceum)

IIIrd place A. Narutavičiūtė (Klaipėda “Simonas Dachas” secondary school)

5th grade prize-winning places:

Ist place E. Pankevičiūtė (Klaipėda „Verdenė“ secondary school)

IInd place J. Raulušaitis (Klaipėda “Simonas Dachas” secondary school)

IIIrd place K. Dmitrenko (Klaipėda „Pajūris“ secondary school)

We wish to Thank all the participants!

See you next year!

Klaipėda Lyceum Mathematics teachers