L. Zinkus tarptautiniame konkurse laimėjo Grand Prix!