Kviečiame į parodą/We invite you to an art show

Licėjaus IV gimnaz. kl. mokiniai, susipažinę su žymaus vakarietiškojo abstrakčiojo meno pradininko kūrybos principais, „pabuvo“ menininkais pagal Vasilijų Kandinskį. Šis meno teoretikas, tapytojas, grafikas eksperimentavo su atsikartojimais, skale, ne vien su spalvomis, bet ir taškais, linijomis bei plokštumomis. Gimnazistų darbus kviečiame pamatyti 2a fojė (Kretingos g. 44).

The Klaipėdos Licėjus 4th grade (secondary school) students, after acquianting themselves with the works of the Vasilijus Knadinskį – a famous Western abstract art pioneer and the principals of his creativity – “became” artists, who would follow his defined principles of art. This art theorist, painter and graphic artist experimented with repetition, scale, and not only of colours but of different points, lines and planes. We invite you to see the works of our secondary school students on the second floor of Klaipėdos Licėjus (Kretingos g. 44).

Dėkojame mokytojai L. Pridotkienei.