KTU, BIO ir TB klasių išvyka į Kauną

Kovo 1 dieną Klaipėdos licėjaus II-okai iš KTU, BIO ir TB klasių dalyvavo išvykoje į Kauną. Kelionės metu mokiniai apsilankė VII-ajame forte veikiančioje gamtos ir tiksliųjų mokslų mokykloje, kur stebėjo ir patys atliko gamtos mokslų bandymus ir eksperimentus. Kaip ir priklauso gamtos mokslų laboratorijose veikla prasidėjo nuo saugaus elgesio instruktažo išklausymo ir laboratoriniams darbams saugiai atlikti skirtų chalatų apsivilkimo. Po to buvo atliekami įvairūs bandymai, kurių metu mokiniai pagilino savo chemijos, fizikos ir biologijos žinias, mokėsi jas pritaikyti aiškindami stebimus reiškinius ar prognozuodami juos.

Po edukacijų VI-ajame forte ir papietavimo Akropolyje veiklos persikėlė į KTU universitetą, kuriame KTU klasės mokiniai jau jaučiasi kone kaip didelėje licėjaus laboratorijoje, nes periodiškai apsilankydami stebi arba patys atlieka fizikos, chemijos ir informacinių technologijų praktinius darbus, klausosi dėstytojų vedamų paskaitų. Vienoje iš tokių (šį kartą fizikos) apsilankyta ir kovo 1d. Paskaitą skaitė, demonstracijas atliko ir praktikos darbus mokiniams atlikti padėjo KTU docente dr. Živilė Rutkūnienė. Susitikimo tikslas buvo padėti mokiniams geriau susipažinti ir suprasti bangų interferencijos ir difrakcijos reiškinius, kurių stebėjimui ar demonstravimui gyvai mokyklose dažniausiai nėra tinkamų sąlygų, kurias technologijų universitetas turi. Išklausę teoriją, pastebėję demonstracijas ir atlikę laboratorinius darbus licėjaus mokiniai su gera nuotaika sėkmingai grįžo namo.

Dalinantis kelionės įspūdžiais Artiomas paminėjo, kad jam labiausiai patiko tai, kad ne tik buvo rodomi įvairiausi eksperimentai, bet ir patys galėjo daryti laboratorinius darbus ir net pavyko suskaičiuoti (beveik studentiškų darbų reikšmes). Edgarui didžiausią įspūdį paliko stovinčių bangų stebėjimas ir tai, kad edukacijas vedė mokytojai – studentai. Skajui įdomiausia buvo tiesiog stebėti eksperimentus, kokius daro inžinerijos studijas pasirinkusieji studentai.

Dalinamės kelionės metu užfiksuotais vaizdais.