Klaipėdos licėjuje įvyko ERASMUS+ dalyvių susitikimas/The participants of the ERASMUS+ programme met in Klaipėda Lyceum

8560 km! Tokį atstumą įveikė tarptautinio Erasmus+ projekto „Let’s learn from one another!” dalyviai, atvykę į Klaipėdos licėjų iš Suomijos, Turkijos, Vengrijos, Portugalijos ir Graikijos. Vasario 19–25 dienomis Klaipėdos licėjaus komanda – projekto koordinatorė L. Šmaižienė, gamtos mokslų ir biologijos mokytojos I. Navickaitė ir E. Jonikaitė, mokyklos administratorė A. Ivanovienė, psichologijos mokytoja R. Saveljeva, IT mokytojas L. Vaitkūnas –  įgyvendino C5 mobilumo programą „The Baltic sea – so much to see!”. Mokiniai susipažino su Lietuvos Baltijos jūros pakrante (vandeniu, įvairiais smėlio sluoksniais, dumbliais, akmenimis, gintarais, potencialiomis moliuskų liekanomis, augalais), kūrė savo Baltijos jūros versiją stikliniame inde su mėginiais, kuriuos surinko pajūryje. Mokiniai įgijo mikrobiologijos laboratorinių darbų pagrindų: išmoko naudotis agarizuotų mitybinių terpių skirtumų, skirtingų mikroorganizmų (bakterijų) inokuliavimo spread plate bei membraniniu filtravimu būdu, kaip naudotis elektronine pipete, kaip inkubuoti mikroorganizmus.

Savo tiriamųjų darbų (Extended Essays) rezultatais pasidalino ir IB DP mokinės G. Trakytė ir M. Šiaulytė. Jos supažindino projekto dalyvius su eksperimentais, kurių metu tyrinėjo bakterijų ir grybų augimą. Programos dalyviai susipažino su DFDS logistikos verslu, laivybos ypatumais, jūros krovinių bei keleivių transportavimu Šiaurės bei Baltijos jūrose. Pamatę Baltijos jūrą nuo kapitono tiltelio, projekto svečiai vyko į Dumpius susipažinti su vandens valymo technologijomis. Moksleiviai sužinojo, kad vanduo pirma valomas mechaniškai, o paskui apdorojamas biologiniu būdu (mikroorganizmų pagalba).

KU Jūros tyrimų institute projekto dalyviai buvo supažindinti su jūrinių mikroorganizmų biotechnologiniu potencialu, natūralių junginių paieškos tyrimo metodais, produktais, turinčiais didžiausią potencialą rinkoje. Be to, mokiniai susipažino su įvairiais maudyklų vandens kokybės stebėjimo metodais, sužinojo, kokie mikroorganizmai naudojami kaip prastos, vidutinės ir geros vandens kokybės rodikliai.

Dar projekto dalyviai apsilankė Pilies muziejuje, susipažino su pilies istorija bei eksponatais, vyko į Kuršių Neriją (UNESCO Pasaulio paveldo smėlio ruožą). Penktojo susitikimo metu (C5) projekto dalyviai vyko į Lietuvos jūrų muziejų, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „2050 Baltijos jūra. Distopija ar realybė?“, domėjosi jūros užterštumu mikroplastiku, kūrė socialines reklamas, lankėsi akvariumo užkulisiuose ir susipažino jūros vandens paruošimu (filtravimu) žuvies veisimui, Baltijos jūros vandens pritaikymu egzotinių žuvų auginimui.

Dėkojame mūsų II kl. mokiniams:

Aleksandrai Selezniovaitei, Kristupui Vekteriui, Liudvikui Kazlauskui, Džiugui Kurliui, Laurai Žyliūtei, Rapolui Žygui, Rapolui Pleskovui, Dangei Lygnugarytei, Emilijui Latakui, Beatričei Gusiatinai, Faustui Stadalninkui, Modestui Jučui, Šarūnei Bylaitytei, Švitrei Bylaitytei, Taurui Kemundriui, Lukrecijai Statkevičiūtei, Ryčiui Chockevičiui –

ir jų šeimoms už nuoširdų rūpestį ir pagalbą įgyvendinant Erasmus+ programą Lietuvoje.

Dėkojame mūsų socialiniams partneriams:

DFDS Seaways, KU Jūros tyrimų institutui, Lietuvos Jūrų muziejui, Klaipėdos vanduo

už nuoširdų dėmesį ir informatyvias edukacines veiklas.

8560 km! That is the distance that the participants Erasmus+ project “Let’s learn from one another!” traversed in order to get to Klaipėda from Finland, Turkey, Hungary, Portugal and Greece. On February 19-25th the Klaipėda Lyceum team – project coordinator L. Šmaižienė, nature sciences and biology teachers I. Navickaitė and E. Jonikaitė, as well the school administrator A. Ivanovienė and psychology teacher R. Saveljeva, and IT teacher L. Vaitkūnas – carried out the C5 mobility programme “The Baltic sea – so much to see!”. Teachers got to familiarise themselves with the Baltic sea coastline (the water, various sand layers, seaweed, rocks, ember, potential remnants of mollusks and plants), created their own version of the Baltic Sea in a glass container with samples they had gathered on the beach. The students learned the basics of microbiology lab work: they learned to use agarose culture media, spread plate and membrane filtration methods of inoculating various microorganisms (bacteria), how to use an electronic pipette and how to incubate microorganisms.

G. Trakytė and M. Šiaulytė from IB DP class, shared their Extended Essay results. They involved the participants of the project in experiments, during which the students explored the growth of bacteria and fungi. The participating students also acquainted themselves with the DFDS business of logistics, the intricacies of navy businessess, the transportation of cargo and passengers through and between the North and the Baltic seas. The project participants, having seen the Baltic sea from the pier, made their way to Dumpiai to acquaint themselves with the technologies of water filtration. The students found out that water is first cleaned mechanically and then through biological cleaning processes (with the help of microorganisms) there.

The students also found out more about the biotechnological potential of microorganisms, the methods of research of natural formations and their products that have the largest potential on the market in KU Institute of Marine Research. The participants also acquainted themselves with the various methods of monitoring the quality of water in bathing places, and found out which microorganisms are used to determine the indicators of poor, moderate and high quality of water.

The participants of the project also visited the Castle museum – found out about its history and its exhibits – went to the Curonian Spit – a UNESCO World sand formation heritage). During the fifth meeting the participants of the C5 project went to the Lithuanian Marine Museum, participated in educational activities “The Baltic sea 2050. Dystopia or a Reality?”, found out more about the microplastics pollution of the sea, created their own social advocacy campaigns, visited the aquarium’s backstage where they found out about the filtration processes necessary to prepare Baltic sea water for appropriate living conditions of exotic fish.

We wish to thank our IInd secondary-school grade students:

Aleksandra Selezniovaitė, Kristupas Vekteris, Liudvikas Kazlauskas, Džiugas Kurlys, Laura Žyliūtė, Rapolas Žygus, Rapolas Pleskovas, Dangė Lygnugarytė, Emilijus Latakas, Beatričė Gusiatina, Faustas Stadalninkas, Modestas Jučas, Šarūnė Bylaitytė, Švitrė Bylaitytė, Tauras Kemundris, Lukrecija Statkevičiūtė, Rytis Chockevičius,

And their families for genuine care and aid in the process of carrying out the Erasmus+ project in Lithuania.

We wish to thank our social partners:

DFDS Seaways, KU Institute of Marine Research, Lithuania Marine Museum, Klaipėda water

For genuine attentiveness and informative educational activities.