Klaipėdos licėjaus mokiniai aktyviai siūlė darnaus vystymosi idėjas Klaipeda – European Youth Capital 2021 renginyje ir iškovojo I-ąją vietą!

Klaipeda – European Youth Capital 2021, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, Nordic Counsil of Ministers, Lighthouse kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe gegužės 20–21 d. organizavo online idėjų rungtynes darnaus vystymosi tema: Unlock SDGs hakatonas. Klaipėdos licėjui atstovavo net 5 mokinių komandos: 1-oji – K. Černuševičius, L. Kazlauskas, L. Stankevičiūtė (8 kl.), 2-oji –T. Markauskas, M. Drūlia, M. Butautas, D. Patapas (8 kl.), 3-ioji – A. Zaueras, J. Viršilas, D. Šeimys, B. Mačiulskis, E. Puškorius, R. Petrutis (II kl.), 4-oji – S. Selezniovaitė, P. Kazlauskas, G. Nolle (III IB kl.) ir IŠKOVOJUSI I-ąją vietą šiose tarptautinėse rungtynėse 5-oji – M. Jučas, R. Žygus, L. Žyliūtė (8 kl.). Mokinius ruošė geografijos mokytoja J. Jonaitienė ir ugdymo karjerai specialistė E. Mačiulskė.