Iškovotos prizinės vietos paplūdimio lėkščiasvydžio HAT turnyre!