Edukacija su fotomeninku Artūru Šeštoku/Fotoartist Artūras Šeštokas educates

Spalio 18 d. 8 MYP ir I BIO kl. mokiniai turėjo edukacinį XIX a. fotografijos šlapio kolodijaus technikos pristatymą ir demonstravimą su fotomenininku Artūru Šeštoku. Fotomenininkas papasakojo šios technikos bruožus ir ypatumus, o procese šia techniką įamžino dviejų klasių nuotraukas. Pagamintas atvaizdas ant stiklo vadinamas ambrotipu padovanojamas mokiniams, kuris tampa tarsi archyviniu elementu Lietuvos meno istorijoje.Už edukacijos organizavimą dėkojame dailės mokytojai T. Šlimaitei-Bubelienei.

On the 18th of October 8MYP and Ist BIO class students had an educational presentation and demonstration of the XIXth century collodion-technique photography with the photoartist Artūras Šeštokas. The photoartist described the six different elements and features of this technique and memorialised the technique while taking two class pictures of the aforementioned students. The product – the image on glass – called an ambrotype image was gifted to the students, and is now a sort of archival piece of Lithuanian art history.

We wish to thank art teacher T. Šlimaitė-Bubelienė for organising this educational opportunity.