Diena, skirta pažintinei, pilietinei ir ekologinei veiklai/A day for exploration, building a sense of citizenship and eco-friendly activity

Rugsėjo 2 d. 6–8 ir I–IV kl. mokiniai skyrė veiklai Baltijos pajūryje. Vieni žygiuodami įveikė maršrutus nuo Molo iki Olandų kepurės, kiti – Smiltynėje dalyvavo dalyvavo pirmojoje tęstinio aplinkosauginio jūrinių šiukšlių projekto paskaitoje, kurią skaitė prof. I. Dailidienė.

On September 2nd, 6-8th grades and I-IVth secondary school class students dedicated their
time to activities on the Baltic seashore. Some hiked a long trek from the Melnaragė Molas to
Olando Kepurė, others participated in a first-of-its-kind environmental lecture, read by Proff. I.
Dailidienė – the students are participating in a project on collecting rubbish deposited by the flow
of sea water