8a klasės mokiniai į žmogiškumo paieškų kultūroje ir literatūroje temą gilinosi viešosios Imanuelio Kanto bibliotekos meno skyriuje

Vienas iš būdų pažinti savo tautos istoriją, praeities žmonių gyvenimo būdą, suvokti jų pasaulėjautą yra įvairių šaltinių tyrinėjimas. 8a klasės mokiniai į žmogiškumo paieškų kultūroje ir literatūroje temą gilinosi viešosios Imanuelio Kanto bibliotekos meno skyriuje. Čia įvairių Antrojo pasaulinio karo laikotarpį aprašančių kūrinių ištraukos atgimė nuotraukų, paveikslų, iliustracijų pavidalu. Mokiniai drąsiai interpretavo, aiškino spalvų galią, aptarė pasirinktus vaizdinius. Kiekvieno jų lūpomis buvo įvardinta žmogiškumui svarbi ypatybė. Tai dėkojimas, atsiprašymas, atminimas, supratingumas, meilė, empatija, protas, užuojauta, dalinimasis, teisingumas, pagarba, graži siela…