60-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, miesto etapas/Lithuania’s 60th student Chemistry competition, City level