6–7 kl. mokinių darbų paroda/6-7th-grade student art exhibition

6–7 klasių mokiniai išradingi. Jie perskaitytą knygą ėmė ir patalpino dėžėje. Kokios tai knygos, greičiausiai pavyks atspėti vien žvilgtelėjus į detales, kuriomis dekoruotos dėžutės. Bet jei suabejojote…

Dėžutėse paslėptos:

Kviečiame žvilgtelėti ir į dėžučių vidų. Ten paslėpti daiktai taip pat turi savo prasmę.

☺ Ar prisimenate, kad raktelis skirtas mažytėms durelėms atrakinti?

☺ Ar pamenate, kad Širdžių karalienė liepė raudonai nudažyti visas sodo rožes?

☺ Ar smalsu, kodėl rozmarinais ir čiobreliais kvepia dėžutės pasaulis?

Parodėlė įsikūrusi antrame aukšte (Kretingos g. 44).

6-7th grade students are creative. They read a book and put it in a box. Which book those might be can probably be easily guessed by looking at the details with which the boxes are decorated. However, if you still have doubts…

Hidden in the boxes are:

We invite you to look inside the boxes. The objects hidden within have their own meaning.

☺ Do you remember that the little key is meant for opening doors?

☺ Do you remember that the Queen of Hearts has ordered the white roses to be painted red?

☺ Are you curious why the world inside the box smells like rosemary and thyme?

The exhibition is on the second floor of the school (Kretingos g. 44).