5–8 kl. komanda užėmė prizinę vietą gamtos mokslų konkurse/A team of 5-8th graders took the prize-winning place in the nature sciences competition

Sveikiname 5–8 kl. mokinių komandą: U. Gauryliūtę (8 kl.), E. Knietą (7 kl.), M. Sovvovą (6 kl.) ir D Sugintaitę (5 kl.) – Klaipėdos apskrities 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų konkurse, skirtame Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti, laimėjus II vietą! Dėkojame mokytojoms I. Navickaitei, E. Radzevičei ir J. Balčiūtei.

We wish to congratulate the team of 5-8th grade students – U. Gauryliūtė (8 kl.), E. Knieta (7 kl.), M. Sovvova (6 kl.) ir D Sugintaitė (5 kl.) – who took 2nd place in the nature sciences competition commemorating Klaipėda joining Lithuania in celebrating the Lithuanian 100 year-anniversary.

We wish to thank the teachers – I. Navickaitė, E. Radzevičė ir J. Balčiūtė.