Ugdome SEU kompetencijas

1f, 2k ir 2v klasių mokiniai dalyvavo Pozityvaus ugdymo instituto ir Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos organizuojamoje Draugiškojoje SEU DRAMBLIADOJE. Renginio metu mokiniai ugdėsi penkias pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Vaikai noriai atliko DRAMBLIADOS užduotis, o mokytojai refleksijų sąsiuviniuose įsivertinto ir stebėjo asmeninę bei mokinių pažangą.