Tyrinėdami dirvožemį ieškojome sliekų. Lyginome jų ilgį ir storį. Aiškinomės, kuo jie minta