Sausio 13-osios minėjimas/In commemoration of January 13th

Kiekvienos tautos istorijoje  yra datų, kurių reikšmės, svarbos nesumažina bėgantis laikas. Lietuvių tautai viena tokių datų – 1991 Sausio 13 – oji – Laisvės gynėjų diena. Tą dieną sovietinė okupacinė kariuomenė pabandė jėga atimti Lietuvos laisvę, tačiau bendrystė, vienybė, pasiaukojimas, drąsa buvo nepalaužiama… Iš 1991 metų sausio 13 – osios atiteka laiko upė į šiandien dieną. Į šiandien esančią laisvą Lietuvą, į Lietuvos vaikus.

Šiandien Klaipėdos licėjaus mokiniai prisiminė, kokia svarbi laisvė, drąsa, ryžtas. Prieš 32-ejus drąsiai išsaugota Lietuvos nepriklausomybė mus įkvepia tai vertinti, tuo didžiuotis bei patiems gerais, gražiais darbais puošti Lietuvą. Mes nepamiršome, kodėl esame laisvi. Nepamiršk ir tu! 

Every nation has dates in its history that, even with the passing of time, do not lose their meaningfulness. One such date in Lithuanian history is January 13th, 1991 – Day of the Freedom Defenders. On that day the soviet occupation army tried to forcefully take Lithuania’s freedom away from us, however, the togetherness, unity, sacrifice and bravery of our people was unbreakable… From January 13th, January 1991 the river of time flows into today – a day when Lithuania is free – and into our Lithuanian children.

Today, Klaipėda Lyceum students remembered how important freedom, bravery and perseverance are. 32 years ago Lithuanian independence, bravely defended, still inspires us today to honour it, and to, ourselves, make Lithuania shine in the light of our good deeds. We haven’t forgotten why we are free, and neither should you!