Trečiadienio rytą mokiniai pradėjo su Šventame Rašte aprašyta Didžiojo tvano ir Nojaus išsigelbėjimo istorija-spektakliu / The students started their Wednesday morning with a play

Trečiadienio rytą Mažojo Klaipėdos licėjaus mokiniai pradėjo su Šventame Rašte aprašyta Didžiojo tvano ir Nojaus išsigelbėjimo istorija-spektakliu „Nojaus laivas”.Biblinė pasaulio tvano ir Nojaus išsigelbėjimo istorija atskleista aktoriams vartant ir komentuojant didžiulius knygos puslapius, kurie buvo išmarginti nuostabiais raštais ir piešiniais. Kartais iš jų išniro nauji personažai: žmonės, gyvūnai, paukščiai, ropliai, laivo korpuso detalės, ar teksto nuotrupos.  Orginaliai, jautriai. O štai ir keletas spektaklio akimirkų! 

The students of the Little Klaipėda Lyceum started their Wednesday morning with a play called “Noah’s ship” based on the Bible stories of The Great Flood and Noah’s ark. The Biblical story of the flooded world and the story of Noah saving himself was revealed to the students as they flipped through the giant pages a book and commented on what was happening on the colourful pages, filled with ornate shapes and drawings. Occasionally, new characters made an appearance: people, animals, birds, reptiles, parts of the ship’s frame or even bits of the text. Originally and with feeling – this is how they experienced the text. We’d like to share some moments.