Direktorės dr. R. Kontautienės sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga/Principal Dr. R. Kontautienė’s best wishes on the Lithuanian Restitution of Independance Day occasion