Stiprūs kartu/Together we are strong

Gerbiami Klaipėdos licėjaus mokinių Tėvai,
 
šiuo nelengvu ir neramiu laiku kreipiamės į Jus, tikėdamiesi  visos licėjaus bendruomenės pagalbos pabėgėliams iš Ukrainos.
 
Klaipėdos licėjus padeda ukrainiečiams,  bėgantiems nuo karo jų gimtojoje šalyje.
 
Šiuo metu į mūsų mokyklą ir darželį priimti mokytis  1 ikimokyklinukas, 2 priešmokyklinukai, 2 trečiokai,  6 ketvirtokai, 1 septintos klasės mokinė iš Ukrainos. Iš viso Klaipėdos licėjus priims 20 vaikų, kuriems bus suteiktas nemokamas ugdymas, profesionali psichologinė pagalba,  galimybė dalyvauti neformaliose veiklose, maitinimas, sveikatos priežiūros  paslaugos.
 
Bendroje pagalbos ukrainiečiams sistemoje esame užregistravę Licėjaus 35 vietų autobusą, siūlome parvežti pabėgėlius nuo Lenkijos sienos.
 
Bendruomenė draugiškai susitelkusi organizuoja labdaros renginius, akcijas, renkamos lėšos, kita parama, kuri bus perduota Nacionaliniam savanorių pagalbos koordinavimo centrui „Stiprūs kartu“.
 
Keturios Klaipėdos licėjaus šeimos suteikė gyvenamąjį plotą atvykusiems ukrainiečiams,  Licėjaus Vadovai, Mokytojai, Bendruomenė ir kiti darbuotojai aprūpino mokinius reikalingomis kanceliarinėmis priemonėmis, uniformomis, buitinėmis priemonėmis, baldais, rūbais suaugusiems ir vaikams.
 
Gerbiama Tėvų bendruomene, kviečiame ir Jus prisijungti prie pagalbos Ukrainos šeimoms. Jau ne kartą įrodėme, kas esame stipri bendruomenė, galinti pasirūpinti kitais.
 
Jeigu turite laisvą gyvenamąjį plotą (2, 3, 4 kambarių butus), kurį galėtumėte išnuomoti iš Ukrainos atvykstančioms šeimoms, prašome susisiekti su  UAB „Agrologistika“ personalo vadovu Simonu Petravičiumi tel 8 618 16446.
 
Dėkojame Jums.
 
Pagarbiai
Klaipėdos licėjaus direktorė
dr. Regina Kontautienė

——————————————————-

Dear Klaipėdos Licėjus students Parents,

During these difficult and uneasy times we come to You with the hope that the entirety of our Licėjus community can come together in an effort to aid Ukrainian refugees.

Klaipėdos Licėjus is aiding Ukrainians who are running away from war in their native country.

At this point in time there is one kindergarten student, 2 preschoolers, 2 third-graders, 6 fourth-graders and one 7th grader, who are currently studying in our school and kindergarten. In total, Klaipėdos Licėjus is planning to take in 20 students, who will be provided free education, professional psychological aid, the opportunity to take part in informal educational activities, and will also be provided food, and healthcare.

In the system for general help for Ukraine we have registered a 35-seater Licėjus bus; we offer services to drive the refugees away from the Polish border.

Our community is wholeheartedly focused on the organization of charity events, collection of funds, and other varying methods of support that will be passed on to the National volunteer help coordination centre “Stiprūs kartu”.

Four Klaipėdos Licėjus families have provided living quarters for the arriving Ukrainians. Licėjus Management, Teachers and the Community, as well as other employees have provided students with necessary office supplies, uniforms, home appliances, furniture and clothing for adults and children.