Pažintinė veikla ,, Kur žmogus, ten ir medis”

Tyrinėjome medžių žievę, turėjome atpažinti įvairių medžių sėklas. Susipažinome su senoviniais mediniais daiktais, naudotais buityje.