Mokomės žaisdami / We learn by engaging in play

Sausio 9 – 23 dienomis Mažajame Klaipėdos Licėjuje vyko projektas „Būk saugus gatvėje ir namuose”. Projekto metu buvo vykdomos įvairios veiklos, pažintinės pamokėlės, viktorina. Įrengtame Saugaus eismo kampelyje vaikučiai mokėsi pažinti kelio ženklus, kūrybinių dirbtuvėlių metu gamino atšvaitus. Išvykos į  Klaipėdos priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą metu, vaikučiai buvo  mokomi būti atsargūs su ugnimi bei tinkamai elgtis įvykus nelaimei. Taip pat turėjo galimybę pamatyti ugniagesių poilsio ir darbo aplinką.

A project called “Be safe on the street and at home” took place in Little Klaipėda Lyceum between January 9th and the 23rd. Throughout the length of the project students engaged in various activities, educational classes and quizzes. Children learned about road signs, made their own reflectors during some creative workshops in the established Traffic Rules corner. During their trip to the Klaipėda firestation, the children were taught how to be careful around fire and act accordingly in case of an accident. The students also had the opportunity to see where the firefighters rest and work.