Mokomės tyrinėdami / Learning through exploration

Šią savaitę priešmokyklinio ugdymo R klasės vaikai gilino žinias apie laiko matavimo prietaisus. Laikrodžių muziejuje susipažino su laikrodžių įvairove, sužinojo, kaip žmonės suvokė, matavo laiką seniau ir dabar. Spalvinimo priemonėmis piešė labiausiai patikusį eksponatą muziejuje. Gamindami laikrodžio maketą susipažino su pagrindinėmis laikrodžio dalimis.

The students of the preschool class R deepened their understanding of devices used for measuring time. They got acquainted with a wide array of clocks, found out more about how people comprehended and accounted for time in the past, and the methods used in today’s society.

Students also drew their favourite clock in the museum with the help of some colourful art supplies, and, as they made a model of a clock, got acquainted with the main parts of one.