Mokomės atlikdami bandymus. Susipažinę su ugnikalnio sandara pasigaminome ugnikalnius ir stebėjome jų įsiveržimą.