Mėlynąjį ketvirtadienį sakėme vieni kitiems komplimentus ir kūrėme mėlynų lankstinių paveikslus