Klaipėdos licėjuje – 15 netradicinių minučių karo Ukrainoje metinėms paminėti/Klaipėda Lyceum and 15 minutes spent in commemoration of the anniversary of the war in Ukraine

Šįryt pamokos Klaipėdos licėjuje prasidėjo mokiniams ir mokytojams laukiant už mokyklos durų. Tik lygiai 8 val. ryte mokyklos bendruomenei buvo atrakintos durys ir jie pateko į mėlynai-geltonai apšviestas mokyklos erdves. Karo Ukrainoje metines mokiniai paminėjo dovanodami savo talentus.

Mokiniai ir mokytojai šį rytą klausėsi gyvai atliekamos muzikos – pianinu meditacinius Ludovico Einaudi ir Rihards Dubra kūrinius skambino Gabrielė Zinkutė, o  Jokūbas Žvaliauskas atliko improvizaciją, remiantis ukrainietiškų dainų motyvais. Buvo surengtas baleto pasirodymas – šoko mokinės Justė Zvankauskaitė, Bazilė Barkauskaitė ir Uršulė Gaurilovaitė. Šiuolaikinio šokio pasirodymą surengė 9 licėjaus mokinės.

Pasak Klaipėdos licėjaus direktorės dr. Reginos Kontautienės, labai svarbu vaikus ugdyti visapusiškai: „Mokykloje mokiniams diegiame vertybes: skatiname suprasti kitokius, užjausti kenčiančius, stokojančius, nepasiturinčius, rūpintis mažiau turinčiais. Todėl su mokiniais būtina kalbėti apie tai, kas jau, deja, metus ir ilgiau vyksta Ukrainoje.“

Kaip teigia akcijos „Kultūra yra šviesa“ sumanytojas ir režisierius Taurūnas Baužas, Klaipėdos licėjus, kaip netradicinio ugdymo įstaiga, pati iš savęs reikalauja įdomių sprendimų ir akcijų: „Ši diena, vasario 24 d., Klaipėdos licėjuje skirta žiauriam, protu nesuvokiamam įvykiui, karui Ukrainoje metinėms paminėti. Siekiau mokinius ir mokytojus padaryti ne pasyviais stebėtojais, o akcijos dalyviais, todėl sukūriau meninį performansą, kurio dalyviai nejučiomis ir tapo patys jį stebintys. Įvyko meninė jungtis tarp jį atliekančio ir jį stebinčio, tarsi dailininkas ir jo portretas. Noriu pasidžiaugti nuostabiais Klaipėdos licėjaus mokiniais, kurie negailėdami nei laiko, nei jėgų, prisidėjo prie šio meninio reginio.“

Today’s classes in Klaipėda Lyceum started with the students and the teachers waiting behind the school doors. At 8 a.m. sharp the school community was let in through the now-open doors of the school and entered the blue-and-yellow lit spaces. The students commemorated the anniversary of the war in Ukraine by gifting their talents.

Students and teacher listened to some live piano music this morning – Gabrielė Zinkutė played some meditative pieces by Ludovico Einaudi and Rihards Dubra, Jokūbas Žvaliauskas performed an impromptu piece, based on Ukrainian song motives.

A ballet performance was organized – students Justė Zvankauskaitė, Bazilė Barkauskaitė and Uršulė Gaurilovaitė performed – by 9 Lyceum students. According to the Klaipėda Lyceum principal Dr. Regina Kontautienė, it is important to give students a rounded education: “We instil values into our students: we encourage understanding of others, empathy for those in pain, in need and care for those who have less. That is why we must have conversations with our students about what is, sadly, happening in Ukraine for, now, over a year”. As the “Kultūra yra šviesa” event organizer and director Taurūnas Baužas said, Klaipėda Lyceum, as a place of non traditional education requires that we, as it’s community, must come up with innovative and interesting solutions and events: “This day, 24th February, in Klaipėda Lyceum is dedicated to the commemoration of the anniversary of the cruel beyond-understanding event – war on Ukraine. I strove to make our students and our teachers more than passive observers, but participants of the event, and that is why I organised an artistic performance which the participants of, unaware of it, became the audience. There was a creative connection between those performing and those watching, as if between the artist and their self-portrait. I am truly proud of our wonderful Klaipėda Lyceum students who did not spare their time or their energy and contributed to the artful event”.