Klaipėdos licėjaus „Kalėdų mugėje“ – itin asmeniškos dovanos Ukrainai, surinkta virš 12 tūkst. paramos/Klaipėda lyceum “Christmas fair” – exceptionally personal gifts for Ukraine – more than 12 thousand euros in donations

Jau 19us metus iš eilės Klaipėdos licėjus sukvietė bendruomenės narius į prasmingą paramoslabdaros kalėdinį renginį. Šiemet jaukioje „Kalėdų mugėje“ buvo renkamos lėšos ne tik prasmingoms vietinėms socialiai jautrioms iniciatyvoms, tačiau surengta ir šilta akcija Ukrainos žmonėms, kurios metu susirinkusieji aukojo ir itin asmeniškus bei emociškai vertingus daiktus.

Ukrainos žmonėms aukojo emociškai vertingus daiktus

Šiemet licėjaus paramos–labdaros mugės metu vyko ir speciali akcija, kuria buvo siekiama surinkti kuo didesnį kiekį šalikų, kojinių, kepurių ir pirštinių karo kamuojamiems Ukrainos žmonėms.

Šios akcijos metu žmonės aukojo net ir sau itin emociškai artimus daiktus. Renginio dalyvė Edita teigė, kad akcijos metu paaukojo jos močiutes jai numegztas pirštines. „Šventėje Ukrainai padovanojau močiutės rankomis megztas pirštines. Ji buvo gimusi 1923 m. ir šį pasaulį paliko būdama 95 metų. Manau, ji net negalėjo įsivaizduoti, kad Europą vėl ištiks karas praėjus vos 3 metams nuo jos mirties. Pati buvo išgyvenusi Antrojo pasaulinio karo siaubus“, – teigė renginio dalyvė Edita.

Kita renginio dalyvė, licėjaus mokytoja Inga Lukauskienė, akcijos metu taip pat paaukojo močiutės megztas Lietuvos vėliavos spalvų pirštines. Moteris dalijosi prisiminimais, kad su šiomis pirštinėmis dar sovietinės santvarkos metais jai teko eiti į mokyklą. 

„Viena mokytoja man kartą pasakė, kad geriau su šiomis pirštinėmis į mokyklą neičiau. Buvo sudėtingi laikai. Ji rūpinosi mano saugumu ir nenorėjo, kad patekčiau į bėdą“, – atsiminimais apie praeitį dalinosi renginio dalyvė.

Mezginiams nepagailėjo nemenkos sumos

Dar viena licėjaus pedagogė Dovilija Jančiauskienė specialiai šiai akcijai ieškojo mezginių, kuriuos galėtų numegzti garbaus amžiaus ar sunkiau besiverčiantys asmenys. Moteris iš savo asmeninių lėšų nepagailėjo 200 Eur ir supirko visus vienos gabios senjorės numegztus šalikus, kojines ir pirštines bei paaukojo juos akcijos metu.

Kalėdinės mugės metu renginio dalyviai iš viso Ukrainos žmonėms paaukojo virš 1000 pirštinių, šalikų ir kojinių, kurias Klaipėdos licėjus perduos aktyvią humanitarinę paramą Ukrainai teikiančioms „Lukšų vyrų“, VšĮ „Vakarų istorijos fondo“ organizacijoms.

Paaukoti žmonių žieminės aprangos atributai turėtų operatyviai pasiekti labiausiai nuo karo nukentėjusias Ukrainos gyvenvietes. Kartu su šia parama Ukrainos žmonėms bus perduoti ir licėjaus mokinių jiems piešti piešiniai su linkėjimais.

Gražia tradicija virtusi kalėdinė mugė  

Kasmetinio Klaipėdos licėjaus paramos–labdaros projekto baigiamasis renginys jau trečius metus iš eilės vyko kalėdinės mugės formatu.

Licėjaus teritorijoje įrengtoje mugėje gruodžio 22–osios vakarą gausiai susirinkę licėjaus bendruomenės nariai ir jų artimieji šventės metu turėjo galimybę įsigyti įvairių mokyklos mokinių pagamintų skanėstų, rankdarbių, karštų gėrimų ar kitų kalėdinių gardumynų.

Kaip šventės metu teigė renginio režisierius Tomas Jašinskas, itin džiugu, kad kalėdinės mugės formatas pasiteisino ir šiemet ji jau išsiplėtė per visą mokyklos teritoriją.

„Jaučiame, kad šis renginys itin reikalingas ir tai parodo kasmet vis augantis jo dalyvių skaičius. Itin džiugu, kad šiemet kalėdinė mugė jau išsiplėtė po visą mokyklos teritoriją ir kiekviena jos erdvė sulaukė deramo žmonių dėmesio“, – teigė renginio režisierius.

Renginį vainikavo mokinių pasirodymas su scenos legenda

Renovuotoje Klaipėdos licėjaus aikštėje šiemet buvo įrengta ir didelė koncertinė scena, kurioje vakaro metu vyko dešimtys įvairių meninių pasirodymų.

Prie scenos buvo sukurta jauki erdvė, kurioje susirinkusieji patogiai ir šiltai galėjo stebėti įvairius licėjaus mokinių ir kitų bendruomenės narių šokio, muzikos ir vaidybinius numerius.

Labdaros–paramos renginio finalinį koncertą šiemet vainikavo Lietuvos scenos grando Stepono Januškos kartu su licėjaus mokiniais sudainuota legendinė Klaipėdos grupės „Studija“ daina „Dabartis (Mano mieste)“.

https://www.youtubetrimmer.com/view/?v=alxbvmt1WaI&start=11237&end=11585&loop=0&fbclid=IwAR13T3Tk1HX7DWD3v1VoTwIH86UeUiFkCDudgFbZuvydkG8xbxBEgHYbNKw

Socialiai jautrioms iniciatyvoms surinkta solidi parama

Licėjaus paramos–labdaros akcijos metu piniginė parama tradiciškai buvo renkama suteikiant renginio dalyviams galimybę įsigyti įvairaus nominalo simbolinių bilietų į kalėdinę licėjaus mugę. Visos mugės metu surinktos lėšos prekiaujant įvairiais mokinių skanėstais ir rankdarbiais taip pat bus skirtos paremti jautrias socialines iniciatyvas.

Šiemet renginio metu surinktas lėšas nuspręsta skirti intelekto sutrikimų turinčių vaikų ugdymo įstaigai „Medeinė“, taip pat Klaipėdos pranciškonų vienuolių iniciatyvoms, skirtoms vaikams su autizmo spektro sutrikimais bei onkologinių ligų kamuojamoms šeimoms.

Kaip renginio metu teigė Klaipėdos licėjaus direktorė dr. Regina Kontautienė, šiuos metus licėjaus bendruomenė yra paskelbusi pilietiškumo metais. Todėl tradicinio paramos–labdaros projekto baigiamasis kalėdinis renginys puikiai įprasmino šią temą.

„Šiemetinio paramos labdaros–renginio šūkis yra „Šviesa mūsų širdyse“. Juk pirmiausiai pilietiškumas gimsta būtent kiekvieno žmogaus širdyje. Jis prasideda nuo meilės ir empatijos savo aplinkai ir aplinkiniams. Todėl norėdami skleisti šviesą kitiems, visų pirma turime ją uždegti savyje. Tikiu, kad tokie renginiai svariai prisideda prie to šviesesnės ir pilietiškesnės bendruomenės ugdymo“, – teigė licėjaus vadovė.

Šiemetinės Klaipėdos licėjaus paramoslabdaros akcijos metu buvo paaukota virš 12 000 eurų.

Per visą ilgametę iniciatyvos gyvavimo istoriją įvairioms socialiai jautrioms iniciatyvoms ir projektams Klaipėdos licėjaus bendruomenė iš viso jau yra paaukojusi daugiau nei 160 tūkst. eurų paramos.

19 years in a row, Klaipėda Lyceum invites it’s entire community to take part in a meaningful event of support – a Christmas charity event. This year, during the “Christmas fair” event, donations were collected for meaningful local socially vulnerable initiatives, as well as for the Ukrainian people – personal and emotionally valuable gifts were gifted towards their support funds.

Ukrainian people were donated emotionally valuable things

This year an exceptional charity took place during the Lyceum charity fair – donations of scarves, socks, hats and gloves were made for the war-torn nation of Ukraine.

People donated objects that were emotionally valuable to them – a participant of the event, Edita, stated that she donated gloves that were knit for her by her grandmother.

“During the celebration I donated the gloves my grandmother knit for me to Ukraine. My grandmother was born in 1923 and left this world at 95 years old. I don’t think she could have even imagined that Europe would once again be going through a war just three years after her death. She has, herself, suffered through the horrors of WWII.” – Edita stated.

Another participant of the event, Inga Lukauskienė – a teacher in the Lyceum – donated gloves in the three colours of the Lithuanian flag, also made by her grandmother. The woman shared her memories of having to go to school, wearing these gloves, during the Soviet regime.

“One teacher once told me that it would be better if I didn’t go to school wearing these gloves. Those were difficult times. She was making sure I was safe – she didn’t want me to get into trouble.” – the event participant shared her past.

No expense was spared for the knitwear One more teacher at the Lyceum, Dovilija Jančiauskienė, for the purpose of donating them, sought out knitwear that would have been made by more senior sellers or people who were struggling financially. This woman did not shy away from a 2002 euro expense and bought all the knit scarves, socks and gloves made by a talented senior lady. She donated all the purchased knitwear during the event.

During the Christmas fair the participants of the event donated over 1000 gloves, scarves, hats and socks to the Ukrainian people. These gifts will reach Ukraine through organisations providing humanitarian support to the country – “Lukšų vyrai”, “Vakarų tautos frontas”.

The donated winter-wear goods should effectively reach those places in Ukraine most touched and ravaged by war. The Ukrainian people will also receive drawings and wishes sent by the students of Lyceum alongside the donated items.

A fair that has become a beautiful tradition

During the annual Klaipėda Lyceum charity fair the final event, for the third year in a row, took place in the form of a Christmas fair.

During the fair that took place on the evening of December 22nd on Lyceum school grounds, the members of the lyceum community and their loved ones had the opportunity to purchase various student-made snacks, crafts, hot beverages and any other Christmas treats.

As the director of the Christmas event Tomas Jašinskas stated it was exciting to see that the fair format had been so successful in the years past that this year the fair could expand throughout the entire school grounds.

“We can see that this event is necessary as shown by the increasing number of visitors each year. It is also wonderful that, this year, the Christmas fair had expanded throughout the entirety of the school grounds and that every single space in the school received proper attention.” – the director of the event stated.

The event was crowned by a joined performance of the students and a music legend

A large and fully equipped stage was built in the newly renovated school yard this year, and many performances throughout the evening graced it with their appearance.

A cosy space, where the attendees could warm up and comfortably watch the musical and theatrical performances on stage was built nearby.

The finale of this year’s charity event was crowned by the joined performance of the Lithuanian stage legend Steponas Januška and the Klaipėda Lyceum students, and their rendition of the legendary Klaipėda band “Studija” song – “Dabartis (Mano mieste)”.

https://www.youtubetrimmer.com/view/?v=alxbvmt1WaI&start=11237&end=11585&loop=0&fbclid=IwAR13T3Tk1HX7DWD3v1VoTwIH86UeUiFkCDudgFbZuvydkG8xbxBEgHYbNKw

A large donation sum for socially vulnerable initiatives

During the lyceum charity event monetary donations were, traditionally, collected, allowing the participants of the event to purchase tickets for an optional fee to the Christmas fair event. Throughout the event, the student-prepared treats and crafts and the money made from selling them was also allocated towards the fund for socially vulnerable initiatives.

The donations will, this year, be donated to the “Medeinė” centre for children with mental disability, Klaipėda Franciscan monastery and its initiatives for children on the autism spectrum as well as families dealing or suffering from cancer.

As the principal of the Klaipėda Lyceum, Dr. Regina Kontautienė, stated during the event – this year has been announced the year of citizenship by the Lyceum community. This is why, during the traditional charity project, the final event was a meaningful tie-in into this theme. “This year’s charity event slogan is “The light in our hearts”. Afterall, citizenship is first born in the hearts of the people. It begins with love and empathy for one’s surroundings and those around. This is why, if we wish to bring light to others, we must first light it within ourselves. I believe that events like these are a crucial part of building a brighter and more connected community.” – stated the head of Lyceum.

120 000 euros have been donated during this year’s Klaipėda Lyceum charity event.

Klaipėda Lyceum, throughout the long history of this initiative, has donated over 160 000 euros to  various socially vulnerable initiatives and projects.