Keliaudami prie jūros ir tyrinėdami apylinkes vaikai pildė garsų ir daiktų seklio lapus