„Kalėdų mugėje“ – pilietiškumo pamokos ir šilta iniciatyva Ukrainos gyventojams/“Christmas fair” – lessons in citizenship and a warm initiative for the Ukrainian citizens

Klaipėdos licėjus jau 19-us metus iš eilės kviečia prisijungti prie prasmingo labdaros paramos projekto. Šiemet bus renkamos lėšos ne tik svarbioms vietinėms socialinėms iniciatyvoms, bet ir parama Ukrainai. Projekto organizatoriai šiemet pasiryžo surinkti net 1000 šiltų kepurių, pirštinių, šalikų ir kojinių Ukrainos gyventojams.

Pagrindinis renginio akcentas – pilietiškumo ugdymas

„Šviesa mūsų širdyse“  tokiu dvasingu šūkiu šiemet Klaipėdos licėjaus bendruomenė sutiks gražiausias žiemos šventes. Kaip teigia tarptautinės mokyklos vadovė dr. Regina Kontautienė, šiuos metus licėjaus bendruomenė yra paskelbusi pilietiškumo metais, projekto baigiamasis ir tradicinis kalėdinis renginys bus vienas ryškiausių šios temos įprasminimo akcentų: „Pilietiškumas pirma prasideda nuo supratimo ir meilės savo aplinkai. Nuo pagalbos tiems, kuriems jos labiausiais reikia. Todėl mūsų jau ne vienerius metus organizuojamas kalėdinis labdaros paramos projektas yra geriausiais pilietiškumo įprasminimas, kuris kasmet vis labiau atskleidžia gražiausias mūsų bendruomenės narių savybes“,  teigia licėjaus vadovė. 

Pasirodymas su Lietuvos muzikos legenda

Licėjaus kalėdinio labdaros paramos projekto baigiamasis renginys jau trečius metus iš eilės vyks kalėdinės mugės formatu. Iki tol projektas vyko įvairiose Klaipėdos miesto meno ir kultūrinių renginių  scenose: Dramos teatre, Koncertų salėje, Žvejų kultūros rūmuose, Muzikiniame teatre.

Pasak renginio režisieriaus Tomo Jašinsko, šiemet mugės apims visą mokyklos teritoriją (Kretingos g. 44). Režisieriaus teigimu, renginyje susirinkusieji turės galimybę įsigyti įvairių licėjaus mokinių pagamintų kalėdinių skanėstų ir rankdarbių, o neseniai renovuotoje mokyklos aikštėje bus pastatyta didžiulė scena, kurioje savo pasirodymus surengs Klaipėdos licėjaus mokiniai. 

„Šiemet mugė apjuos visą mokyklos teritoriją. Renovuotoje mokyklos aikštėje bus pastatyta didžiulė koncertinė scena, kurioje vyks dešimtys skirtingų licėjaus mokinių pasirodymų. Prie scenos bus sukurta jauki erdvė, kurioje susirinkusieji patogiai ir šiltai galės stebėti scenoje vykstantį veiksmą, o vakaro simboline jungtimi šiemet taps Lietuvos scenos grando Stepo Januškos kartu su licėjaus mokiniais sudainuota legendinė Klaipėdos grupės „Studija“ daina „Dabartis (Mano mieste)“,  teigia T. Jašinskas. 

Aukoti bus galima įvairiais būdais

Kaip ir kasmet, parama šiemetiniame labdaros projekte bus renkama suteikiant galimybę renginio dalyviams ir svečiams įsigyti įvairaus nominalo simbolinių bilietų į kalėdinę licėjaus mugę. Visos mugės metu surinktos lėšos prekiaujant įvairiais mokinių skanėstais ir rankdarbiais taip pat bus skirtos paremti jautrias socialines iniciatyvas. 

Pasak renginio organizatorių, šiemet surinktos lėšos bus skirtos intelekto sutrikimų turinčių vaikų ugdymo įstaigai „Medeinė“, taip pat  Klaipėdos pranciškonų vienuolių iniciatyvoms, skirtoms vaikams su autizmo spektro sutrikimais, bei Klaipėdos licėjaus mokinių senato atrinktai, pagalbos stokojančiai šeimai.

Šiltas dėmesys Ukrainos žmonėms

Kalėdinio renginio metu Klaipėdos licėjaus bendruomenė skatins nepamiršti ne tik savo šalies, bet ir broliškų tautų gyventojų, todėl baigiamajame projekto renginyje organizuojama iniciatyva – pagalba karo kamuojamos Ukrainos gyventojams. 

Į „Kalėdų mugę“ renginio svečiai kviečiami atnešti ir paaukoti šiltų kojinių, šalikų ir pirštinių, kurie vėliau per įvairias paramos organizacijas atiteks Ukrainos gyventojams. Kaip teigia renginio organizatoriai, tokių šiltų žieminių aprangos detalių „Kalėdų mugės“ metu ketinama surinkti bent 1000 vienetų. 

Surinkta įspūdinga paramos suma

Praėjusiais metais licėjaus kalėdinio labdaros paramos projekto metu buvo surinkta daugiau nei 20 tūkst. eurų. Pasak renginio organizatorių, panašią paramos sumą tikimasi surinkti ir šiemet.

Pakartojus praėjusių metų mugės sėkmę, Klaipėdos licėjaus bendruomenė per 19 metų trunkančio mokyklos labdaros paramos projekto istoriją bendrai įvairioms jautrioms socialinėms iniciatyvoms jau bus paaukojusi apie 150 tūkst. eurų.

Klaipėdos licėjaus labdaros paramos projekto „Kalėdų mugė“ didysis renginys vyks gruodžio 22 d. 17 val. mokyklos teritorijoje (Kretingos g. 44).

Bilietus į „Kalėdų mugę“ kviečiame įsigyti čia: bit.ly/3XCTXDD

Nuotraukos iš 2021 m. Kalėdų mugės archyvo.

Klaipėdos Licėjus invites you to another meaningful charity event, for the 19th time. This year funds will be collected not only for important local social initiatives, but also as donations for the Ukrainian people. Organisers of the project have decided to collect over a 1000 warm hats, gloves, scarves and socks for the people of Ukraine.

The key aspect of the event – nurturing citizenship

“Light in our hearts” – this spiritual motto will embrace the Klaipėdos Licėjus community this year as the winter celebrations approach. According to the principal of the international school Dr. Regina Kontautienė, this year the Licėjus community has decided to make this school year – year of citizenship, and this year’s project and end-of-the-year traditional Christmas event will be one of the brightest beacons of this year’s message:

“Citizenship first begins with the understanding of and love for one’s surroundings. It begins with helping those who most need and deserve it. That is why our Christmas project that we have been organising for many years is one of the best means of bringing meaning to citizenship as an idea. This event, each year, allows us to show our and experience other community members’ finest qualities” – states the head of Licėjus.

This year’s show with Lithuanian music legend

The Licėjus Christmas charity project market has become the standard for over the past few years. Before this, the project took place in many various Klaipėda city art and culture spaces: The Drama theatre, the Concert hall, “Žvejų kultūros” hall, the Musical theatre.

According to the event director Tomas Jašinskas, this year’s fair will be spread out throughout the entire school’s territory (Kretingos g. 44). The director has stated that the attendees of the fair will be able to purchase various Christmas delicacies, handmade crafts made by Licėjus students, and the newly renovated school yard will now hold a large stage where Klaipėdos Licėjus students will deliver their various performances.

“This year the fair will be spread across the entire school territory. Tenths of various Licėjus students’ performances will take place on the stage put up in the renovated school yard. The area in front of the stage will be set up for the comfort of those watching the stage in order for everyone to be able to have a cosy and pleasant experience while outside. This year, the evening’s symbolic event will be a joined performance of Stepas Januška, a stage legend, and Licėjus students performing the legendary song by the band ‘Studija’ – ‘The preset (in my city)’” – states T. Jašinskas.

Donations will be available to be made in various ways

Just like every year, donations will be collected during the charity event – every participant and guest will be eligible for purchasing tickets – the prices will depend on the size of the donation they wish to make.

Throughout the duration of the fair all collected funds, whether they be earned through the sales of goods sold in the market – baked goods, handmade crafts – will be used to support various social initiatives.

As the event organisers have put it – this year’s donations and earnings will be directed to support charities such as – “Medeinė” institution for children with mental disabilities, Klaipėda Franciscan monastery initiatives, designed to help children with autism, as well as a family in need of financial aid, chosen by the Klaipėda Licėjus student senate.

Kindness for the Ukrainian people

During the Christmas event, Klaipėda Licėjus community will strive to remind everyone of the needs of our country and the needs of our neighbouring countries in need. This is precisely why the initiative for helping the citizens of Ukraine is part of the event.

The attendees of the event are invited to donate warm socks, hats, scarfs and gloves during the Christmas fair. These donated pieces of clothing will be later sent off to different initiatives who work to provide aid for the Ukrainian people. According to the organisers of the event it is estimated that around a 1000 pieces of clothing should be collected.

An impressive sum of donations

During last year’s Klaipėda Licėjus’ charity event a sum total of 20 thousand euros was collected during the event. According to the event organisers it is estimated that a similar amount of money should be gathered this year as well.

If Klaipėdos Licėjus community would repeat its least year’s success then it would have, throughout the 19 years of organising this event, donated around 150 thousand euros in total.

Klaipėdos Licėjus charity project “Christmas fair” will take place on December 22nd at 5 p.m. on school grounds (Kretingos g. 44).

Tickets: hbit.ly/3XCTXDD