Į skaitomas knygeles galime įsidėti savo gamybos skirtukus