Dovanokime šilumą Ukrainai/Gifting warmth for the people of Ukraine

Šiuos mokslo metus Klaipėdos licėjus paskyrė pilietiškumui ir jo ugdymui, todėl šiemet raginame, kviečiame ir prašome paaukoti ir stokojantiems šilumos Ukrainoje. Jau nuo gruodžio 12 dienos tai galite padaryti ir Mažajame Klaipėdos licėjuje. Nors dar tik pirmoji diena, bet jau džiaugiamės Jūsų gerumu. Kviečiame ir toliau aukoti megztus šiltus šalikus, pirštines, kepures ar kojines.  Dėkojame, kad kartu skleidžiame šviesą ir šilumą.

This school year in Klaipėda Lyceum has been nominated the year of citizenship and it’s nurturing. That is why, during this year’s event, we invite all to donate to the people in need of warmth in Ukraine. You can contribute with donations from December 12th in Little Lyceum. Even though, this is only the first day of donations we are extremely proud of your generosity. We invite you to keep donating knitted and warm scarves, gloves, hats and socks.

We wish to thank you that, together, we spread light and warmth.