Darbelių pamokos metu piešėme raštus ant ritinėlių, matematikos pamokos metu konstravome figūras ir sprendėme matematinius uždavinius ant smėlio, lietuvių kalbos pamokėlės metu ieškojome skirtingų raidžių spalvų ir gaminome natūralias karūnas.