sfdgsdf

2022–2023 m. m. pirmojo pusmečio MOKINIŲ PASIEKIMAI IR LAIMĖJIMAI

Lietuvių kalba

Meninio skaitymo konkursas „Tylios sienos, žodžių paliestos“, I vieta, R. Mockutė, 7 kl. Mokytojai A. Tamošaitienė, T. Baužas

Respublikinis nuotolinis 5–7 klasių mokinių integruotas anglų kalbos, lietuvių kalbos ir dailės eilėraščių bei kūrybinių darbų-miniatiūrų konkursas „Namai ten – kur Kalėdos“ (angl. “Home is where christmas is”), I vieta (7 kl. grupėje), V. Berankytė, 7 kl. Mokytoja A. Tamošaitienė

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios anotacijos konkursas, laureatė, sulaukusi daugiausia skaitytojų palaikymo ir simpatijų, E. Mėlynytė, II kl. Mokytoja Ž. Kairienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, I vieta, M. Taraškus, IV kl. Mokytoja A. Norkienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, I vieta, G. Zinkutė, III kl. Mokytoja R. Galdikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, II vieta, E. Latakas, II kl. Mokytoja Ž. Kairienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, II vieta, L. Aleknavičiūtė, I kl. Mokytoja R. Lygnugarienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, II vieta, M. Petrauskas, III kl. Mokytoja R. Galdikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, III vieta, S. Lajauskytė, I kl. Mokytoja R. Lygnugarienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, III vieta, D. Lygnugarytė, II kl. Mokytoja Ž. Kairienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams Klaipėdos miesto etapas, III vieta, L. Marijošiūtė, IV kl. Mokytoja A. Norkienė

Olympis 2022 rudens sesija – lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo I laipsnio pažymėjimai ir medaliai: 3 a Martynas Pauželis,3 g , Adelė Lesauskaitė, 3 g Danielė Ūla Pliuskytė, 3 g Nora Žiulkutė, 3 m Kasparas Granzbergas, 3 m Vytautas Kazlauskas, 4 m Danielė Girčytė.

Filologija

55-asis jaunųjų filologų konkursas, miesto etapas, laureatė (kalbos darbų sekcija), V. Jakovlevaitė, III kl. Mokytoja R. Lygnugarienė

55-asis jaunųjų filologų konkursas, miesto etapas, laureatė (vertimai), M. Tulabaitė, DP1 kl. Mokytojos R. Lygnugarienė, L. Ložinskienė

Užsienio kalba (anglų)

Interpretive Reading Competition, II vieta (9–10 kl. grupėje), A. Beniušytė, I kl. Mokytoja L. Ložinskienė

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11/III gimnazijos kl.), miesto etapas, II vieta, M. Tulabaitė, DP1 kl. Mokytoja L. Ložinskienė

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9–10 kl.) Klaipėdos miesto etapas, III vieta, L. Žyliūtė, II kl. Mokytoja A. Kažukauskienė

Užsienio kalba (rusų)

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas, I vieta (6–7 kl. grupėje), R. Mockutė, 7 kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas, I vieta (I–II kl. grupėje), S. Lajauskytė, I kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas, II vieta (8 kl. grupėje), G. Jakštaitė, 8 kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas, II vieta (III–IV kl. grupėje), G. Zinkutė, III kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos mokyklų 5–12 klasių rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „Skambūs poetiniai tekstai“, skirtas paminėti poetų jubiliejines sukaktis, II vieta (6–8 kl. grupėje), I. Bertulė, 6 kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos mokyklų 5–12 klasių rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „Skambūs poetiniai tekstai“, skirtas paminėti poetų jubiliejines sukaktis, II vieta (III–IV kl. grupėje), G. Zinkutė, III kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos mokyklų 5–12 klasių rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „Skambūs poetiniai tekstai“, skirtas paminėti poetų jubiliejines sukaktis, III vieta (I–II kl. grupėje), N. Norinkevičiūtė, I kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 ir 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokinių epistolinio rašinio rusų kalba konkursas, I vieta (6–7 kl. grupėje), I. Kožuchar, 7 kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 ir 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokinių epistolinio rašinio rusų kalba konkursas, I vieta (8 kl. grupėje), I. Vaišvilaitė, 8 kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 ir 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokinių epistolinio rašinio rusų kalba konkursas, I vieta (I–II kl. grupėje), E. Čebatoriūtė, I kl. Mokytoja S. Rybakova

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 ir 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokinių epistolinio rašinio rusų kalba konkursas, II vieta (III–IV kl. grupėje), A. Slabenko, III kl. Mokytoja S. Rybakova

30-oji Lietuvos mokinių rusų (užsienio) k. olimpiada, miesto etapas, II vieta, M. Medvedeva, II kl. Mokytoja S. Rybakova

30-oji Lietuvos mokinių rusų (užsienio) k. olimpiada, miesto etapas, II vieta, A. Slabenko, III kl. Mokytoja S. Rybakova

30-oji Lietuvos mokinių rusų (užsienio) k. olimpiada, miesto etapas, III vieta, R. Sorokin, II kl. Mokytoja S. Rybakova

Matematika

Nacionalinės KINGS matematikos olimpiados finalas, III vieta, E. Čebatoriūtė, I kl. Mokytoja I. Čypė

Vakarų Lietuvos regiono 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada Klaipėdos universiteto taurei laimėti, I vieta ir KU taurė, E. Knieta, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

Nacionalinės moksleivių akademijos (NMA) 5–8 klasių moksleivių matematikos olimpiada, III vieta, E. Knieta, 7 kl. Mokytoja I. Čypė

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9–12/I–IV gimn. kl.) miesto etapas, I vieta, F. Stadalninkas, II kl. Mokytoja R. Nutautienė

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9–12/I–IV gimn. kl.) miesto etapas, II vieta, E. Latakas, II kl. Mokytojos R. Nutautienė, J. Gedminienė

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9–12/I–IV gimn. kl.) miesto etapas, II vieta, A. M. Bielinskaitė, IV kl. Mokytoja R. Karapetian

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9–12/I–IV gimn. kl.) miesto etapas, II vieta, B. Šimkutė, I kl. Mokytoja J. Gedminienė

71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9–12/I–IV gimn. kl.) miesto etapas, III vieta, V. J. Virbalas, III kl. Mokytoja R. Karapetian

Gamtos mokslai

14-oji Lietuvos gamtos mokslų olimpiada, I vieta, E. Latakas, II kl. Mokytojai I. Rimkienė, M. Žadvydas, S. Stimburienė

Klaipėdos apskrities 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų konkursas, skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti, II vieta, 5–8 kl. komanda: D. Sugintaitė, M. Sovvova, E. Knieta, U. Gauryliūtė. Mokytojos: I. Navickaitė, E. Jonikaitė, J. Balčiūtė

Chemija

61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, E. Latakas, II kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, F. Stalninkas, II kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, V. J. Virbalas, III kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, J. Viršilas, IV kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, II vieta, S. Lajauskytė, II kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, II vieta, N. Alškaitė, I kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, III vieta, R. Žygus, II kl. Mokytoja S. Stimburienė

61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, III vieta, A. Vaisman, DP2 kl. Mokytoja S. Stimburienė

Fizika

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, R. Žygus, II kl. Mokytojas M. Žadvydas

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, J. V. Virbalas, III kl. Mokytojas M. Žadvydas

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, I vieta, J. Viršilas, IV kl. Mokytojas M. Žadvydas

70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Klaipėdos miesto etapas, II vieta, E. Latakas, II kl. Mokytojas M. Žadvydas

Istorija

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, I vieta (10 kl. grupėje), J. Bernotaitė, II kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, I vieta (12 kl. grupėje), M. Kratkovski, IV kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (9 kl. grupėje), A. Urbutytė, I kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (11 kl. grupėje), D. Kuprys, III kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (11 kl. grupėje), G. Zinkutė, III kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, II vieta (12 kl. grupėje), L. Marijošiūtė, IV kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, III vieta (9 kl. grupėje), N. Radajevaitė, I kl. Mokytojas V. Pamparas

Klaipėdos miesto LR Konstitucijos žinovo konkursas, III vieta (III kl. grupėje), A. Gardžiulytė, III kl. Mokytojas V. Pamparas

Geografija

Geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“, II vieta (III kl. grupėje), M. Petrauskas, III kl. Mokytoja A. Andriulė

Informacinės technologijos

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras”, III vieta (4 kl. grupėje) Ž. Žylius L. mokytojai L.Tumėnas, L. Vaitkūnas

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I vieta (5 kl. grupėje), S. Utaraitė, 5 kl. Mokytojai: L. Tumėnas, L. Vaitkūnas

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (5 kl. grupėje), K. Anoškinas, 5 kl. Mokytojai: L. Tumėnas, L. Vaitkūnas

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (5 kl. grupėje), J. Jarmolajevas, 5 kl. Mokytojai: L. Tumėnas, L. Vaitkūnas

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I vieta (7–8 kl. grupėje), E. Knieta, 7 kl. Mokytojai: L. Tumėnas, L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, III vieta (7 kl. grupėje), K. Safronov, 7 kl. Mokytojai: L. Tumėnas, L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I vieta (8 kl. grupėje), B. Pauželis, 8 kl. Mokytojai: L. Tumėnas, L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (I kl. grupėje), B. Šimkutė, I kl. Mokytoja L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (I kl. grupėje), E. Žadvydaitė, I kl. Mokytoja L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (II kl. grupėje), F. Stadalninkas, II kl. Mokytoja L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (II kl. grupėje), T. Kemundris, II kl. Mokytoja L. Beniušienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I vieta (III kl. grupėje), II vieta (III–IV kl. grupėje), J. Cėpla, III kl. Mokytoja I. Rupšienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, I vieta (III–IV kl. grupėje), T. Žadvydas, IV kl. Mokytoja I. Rupšienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, II vieta (III–IV kl. grupėje), L. Zenkus, IV kl. Mokytoja I. Rupšienė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, III vieta (IV kl. grupėje), T. Motekaitis, IV kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, E. Knieta, 7 kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), II vieta, B. Dargis, 8 kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), III vieta, A. Pargaliauskas, 8 kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), I vieta, R. Žygus, II kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), II vieta, E. Cehanavičiūtė, III kl. Mokytoja I. Rupšienė

34-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (miesto etapas), II vieta, E. Žadvydas, IV kl. Mokytoja I. Rupšienė

Muzika

Tarptautinis konkursas Fiestalonia International (Ispanija), I vieta, kvartetas: O. Daujotaitė, G. Zinkutė, P. Panfilova, K. Brazdeikis. Mokytoja A. Niparavičienė

VI tarptautinis konkursas „Ziemas pasaka“ (Latvija), Grand Prix, kvartetas: O. Daujotaitė, G. Zinkutė, P. Panfilova, K. Brazdeikis. Mokytoja A. Niparavičienė

XI respublikinės muzikos olimpiados, Klaipėdos miesto etapas, II vieta (9–12 kl. grupėje), G. Zinkutė, III kl. Mokytoja A. Niparavičienė

Regioninis dainos konkursas „Dainuok lietuviškai, dainuok apie Lietuvą“, II vieta, Klaipėdos licėjaus vienuoliktokų kvartetas: O. Daujotaitė, G. Zinkutė, P. Panfilova, K. Brazdeikis, III kl. Mokytoja A. Niparavičienė

Regioninis dainos konkursas „Dainuok lietuviškai, dainuok apie Lietuvą“, III vieta, Klaipėdos licėjaus mišrus duetas : G. Zinkutė, K. Brazdeikis, III kl. Mokytoja A. Niparavičienė

Fizinis ugdymas

Lietuvos moksleivių lėkščiasvydžio čempionatas 2022, I vieta, Jaunių (2006 m. gim. (15-16 metų) ir jaunesni) vaikinų komanda. Mokytojas S. Lukonas

Lietuvos moksleivių lėkščiasvydžio čempionatas 2022, I vieta, Jaunučių (2008 m. gim. (14 metų) ir jaunesni) vaikinų komanda. Mokytojas S. Lukonas

Mero taurės mergaičių futbolo finalinės varžybos, III vieta (6–8 kl. komanda). Mokytojai S. Lukonas, D. Tetenskas

Mero taurės berniukų futbolo finalinės varžybos, III vieta (6–8 kl. komanda). Mokytojai S. Lukonas, D. Tetenskas

2022–2023 m. m. Mero taurės sporto žaidynių stalo teniso komandinės varžybos, I vieta, merginų komanda: M. Grimalytė, M. Gudauskaitė, V. Motekaitytė. Mokytojas S. Lukonas

2022–2023 m. m. Mero taurės sporto žaidynių stalo teniso komandinės varžybos, III vieta, vaikinų komanda: M. Jučas, M. Lukonas, N. Lalas, G. Pidlužnij. Mokytojas S. Lukonas

Zoninės stalo teniso varžybos, III vieta, Merginų komanda: M. Gudauskaitė, V. Motekaitytė ir M. Grimalytė. Mokytojas S. Lukonas

Integruoti konkursai

SAMSUNG Baltijos šalių tvarių idėjų konkursas „Solve for Tomorrow“, I vieta, komanda: R. Žygus, L. Žyliūtė, D. Šileikaitė, L. Kazlauskas. Mokytojas E. Kvederis

Respublikinis nuotolinis 5–7 klasių mokinių integruotas anglų kalbos, lietuvių kalbos ir dailės eilėraščių bei kūrybinių darbų-miniatiūrų konkursas „Namai ten – kur Kalėdos“ (angl. “Home is where Christmas is”), I vieta (7 kl. grupėje), V. Berankytė, 7 kl. Mokytoja A. Tamošaitienė

Respublikinis nuotolinis 5–7 klasių mokinių integruotas anglų kalbos, lietuvių kalbos ir dailės eilėraščių bei kūrybinių darbų-miniatiūrų konkursas „Namai ten – kur Kalėdos“ (angl. “Home is where Christmas is”), III vieta (6 kl. grupėje), R. Gedgaudaitė, J. Jonušauskaitė, 6 kl. Mokytojos: M. B. Kraujelytė-Matevičienė, V. Jokšienė, T. Šlimaitė-Bubelienė