sfdgsdf

MYP programa kviečia tapti aktyviais tyrinėtojais/MYP program invites you to become active explorers

Gruodžio 14 d. 7 MYP kl. mokiniai biologijos pamoką iškeitė į ekskursiją po KU Jūros tyrimų instituto laboratorijas. Septintokai turėjo galimybę pasižvalgyti po planktono tyrimų, molekulinės biologijos (genetikos) bei mikrobiologijos laboratorijas. Susipažino su įvairiais prietaisais (pvz. PGR aparatu, spektrofotometru). Naudodamiesi binokuliariais mokiniai taip pat bandė identifikuoti: ar ant petri lėkštučių su mitybine terpe užaugę grybai yra siūliniai (formuojantys hifus), ar vienaląsčiai grybai – mielės.

On December 14th, students from MYP, 7th grade , forwent their biology class to, instead, visit the KU Marine Research Institute labs.

The seventh-graders had an opportunity to look around labs dedicated to plancton, molecular biology (genetics) and microbiology research. They familiarised themselves with different equipment i.e. a PCR device, a spectrometer.

Using binoculars the students also tried to identify whether the fungi growing inside petri dishes with culture medium were mold (forming hyphae) or single-sell fungi – yeast.