sfdgsdf

Group 4 projektas/Group 4 project

Rugsėjo 2 ir 5 dienomis vyko Group 4 projektas, kuriame dalyvavo DP2 klasės mokiniai.Group 4  projektas yra tarpdalykinė veikla, kurioje dalyvauja visi Diploma programme gamtos mokslų mokiniai. Skirtingų 4 grupės dalykų mokiniai bendradarbiaudami analizuoja bendrą mokslinę  temą ar problemą. Daugiausia dėmesio skiriama tarpdisciplininiam bendradarbiavimui ir su moksliniais tyrimais susijusiems procesams. Šiais metais DP2 mokiniai bendradarbiavo su Kauno Jėzuitų gimnazijos Diploma programme  mokiniais. Jie analizavo pačių pasirinktą  temą „City’s ecological footprint”. Darbas vyko grupėse, kuriose kiekvienas narys atliko savo vaidmenį: chemiko, biologo, fiziko ar informacinių technologijų specialisto. Mokiniai tyrė Klaipėdos miesto vandens telkinių pH, druskingumą, šiluminę talpą, bakterinę taršą, cheminę analizę. Ruošė savo tyrimų ir analizių pristatymus, kuriuos demonstravo bendraklasiams ir kolegoms iš Kauno.

On the 2nd and 5th of September Group 4 project took place – students from DP2 class participated. Group 4 project is an interdisciplinary activity where all Diploma Programme nature sciences students participate.

Students with a different subject focus cooperate in Group 4 and, while working together analyze a general scientific topic or problem. Most attention is given to interdisciplinary cooperation and processes that deal with scientific research.

This year DP2 students cooperated with Kaunas Jesuit secondary school Diploma Programme students. They analyzed a topic they chose themselves – “City’s ecological footprint”. The work was conducted in groups where every single member of the group had a separate role: chemist, biologist, physicist and IT specialist.

The students were researching Klaipėda city water’s PH levels, sodium amounts, thermal input, bacterial pollution and chemical analysis. They prepared their own research and analysis presentations which they then demonstrated to their classmates and their colleagues in Kaunas.