sfdgsdf

CAS veiklos pristatymas mokinių akimis/CAS program plan presentation for the students

Pradedame Tarptautinio Bakalaureato diplomo programos CAS (Creativity, Activity, Service) dalies pristatymo ciklą. IB DP2 klasės mokiniai jau antri metai vykdo programos reikalavimus: inicijuoja kūrybinius projektus (Creativity), organizuoja ir įgyvendina sveikos gyvensenos veiklas (Activity), įsitraukia į visuomenei naudingo darbo programas (Service). CAS programa padeda mokiniams atrasti naujų saviraiškos galimybių, lavina lyderystės ir bendradarbiavimo įgūdžius, moko pažinti kultūrinę įvairovę bei skatina būti atsakingais piliečiais.

Dalinamės IB DP2 mokinio T. Motekaičio atliktomis veiklomis.

IB DP2 CAS koordinatorė – L. Šmaižienė.

We are starting off the presentation of our International Baccalaureate diploma programme CAS (Creativity, Activity, Service) stage cycle. IB DP2 grade students are in their second year of meeting the program’s requirements: they initiate creative projects (Creativity), organize and launch activities promoting a healthy lifestyle (Activity), engage with programmes designed to better our society (Service). CAS program helps students find new ways of self-expression, improves their leadership and cooperation skills, teaches them to familiarize themselves with the cultural variety of their country and motivates them to be more responsible citizens.

We wish to share with you the activities of T. Motekaitis, a IB DP2 student.

IB DP2 CAS coordinator – L.  Šmaižienė