Į parengiamąją tarptautinio bakalaureato klasę

Tiesesnis kelias į geriausius pasaulio universitetus!

Klaipėdos licėjus kviečia mokytis pagal 1-5 / 6-10 / 11-12 klasių tarptautinio bakalaureato (IB) programas

 

Kembridžo, Oksfordo, Stanfordo, Aarhus universitetai – tai tik keletas pasaulio universitetų, kuriuose vertinamas tarptautinio bakalaureato diplomas

 

Programą pripažįsta 2000 universitetų pasaulyje

 

IB diplomas atveria galimybes gauti dideles nuolaidas mokslui, studijų kreditus, stipendijas ir kitą su stojimu susijusią naudą daugelyje geriausių pasaulio universitetų

 

Į mokymo kokybės gerinimo priemones investuota apie 430 tūkst. eurų

 

Klaipeda Lyceum is a Candidate School for the Middle Years Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy-a commitment to high quality, challenging, international education that Klaipeda Lyceum believes is important for our school.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

PRIĖMIMO TVARKOS Į KLAIPĖDOS LICĖJŲ PRISTATYMAI

 • Priėmimas į 9 klasę. Naujiems mokiniams 2023 m. kovo 9 d. 17 val. (Kretingos g. 44). Esamiems mokiniams 2023 m. kovo 6 d. 17 val. (Kretingos g. 44)
 • Priėmimas į 11 klasę. Naujiems mokiniams nedaroma. Esamiems mokiniams 2023 m. kovo 15 d. 17 val. (Kretingos g. 44)

Esminės priėmimo datos (į 1, 5, 6 MYP klasę, 9, 11 klasę)

 • Prašymų mokytis atitinkamoje pakopoje pateikimas – iki 2023 m. kovo 31 d. elektroniniu būdu (tiek naujiems, tiek esamiems mokiniams, nuoroda bus išsiųsta po programos pristatymo);
 • Mokiniams, pageidaujantiems mokytis Klaipėdos licėjuje, atliekami mokinių žinių ir gebėjimų diagnostiniai testai, turint tikslą įvertinti mokinių mokymosi pasiekimų lygį, suplanuoti reikiamą pagalbą pagilintam mokymui ir galimoms mokymosi spragoms įveikti. Klaipėdos licėjus – atrankos nedaranti mokykla, priimanti mokinius kol yra klasėse laisvų vietų. Stojamojo testo rezultatai turi įtakos tik pretenduojantiems į Klaipėdos licėjaus stipendijas. Testavimas 2023 m. balandžio 1 d. (šeštadienį) 10 val. (tik naujiems mokiniams bei esamiems mokiniams, pageidaujantiems mokytis IB DP klasėje, tačiau nesimokiusiems pre IB klasėse) – Kretingos g. 44, Klaipėda. Laikomi šie testai – lietuvių k., matematikos ir anglų kalbos (šis testas laikomas tik pageidaujantiems mokytis pagal Tarptautines programas, išskyrus dvikalbio ugdymo ir pre IB klasių mokiniams). 
 • Kviečiamųjų sąrašas sudaromas iki 2023 m. balandžio 15 d. – apie kvietimą mokytis Klaipėdos licėjuje informuojami mokinių tėvai;
 • Mokymo sutarčių sudarymas iki 2023 m. balandžio 30 d.

Testavimo mokestis: 50 €

Dėmesio 9-12 klasių mokiniams!

 • IB – tai mokymasis 11-12 klasėse pagal visame pasaulyje pripažįstamą tarptautinio bakalaureato diplomo programą
 • Į parengiamąsias (pre-IB) tarptautinio bakalaureato klases kviečiami būsimi 9 ir 10 klasių mokiniai
 • IB diplomas padeda įstoti į geriausius pasaulio universitetus
 • Mokymas vyksta anglų kalba
 • Platus mokomųjų dalykų pasirinkimas
 • Mokymasis daugiakultūrėje aplinkoje
 • Lyderystės savybių ugdymas, skatinimas tobulėti

Dėmesio 5-10 klasių mokiniams!

 • IB PYP (angl. International Baccalaureate Primary Years Programme) skirta 1-5 klasių mokiniams
 • IB MYP (angl. International Baccalaureate Middle Years Programme) skirta 6-10 klasių mokiniams
 • Į parengiamąsias IB PYP programas mokytis pagal dvikalbio ugdymo programą kviečiami būsimi 5 klasių mokiniai
 • Mokymas vyksta lietuvių-anglų kalbomis. Anglų kalba integruota į kiekvieno mokomojo dalyko turinį
 • Mokomasi įgyti žinių, tyrinėti, kritinio mąstymo, analizuoti, argumentuoti, formuluoti mintis, ištirti eksperimentuojant, aiškiai komentuoti, komunikuoti, būti kūrybiškais, skaityti, domėtis, remtis ir mokslo šaltiniais, įvertinant reiškinius, interpretuoti ir pan.

Kainos

 • Investicija į vaiko ugdymą: 620 €/mėn. + tarptautinio bakalaureato programos mokestis 1-4 klasėse: 100 €/mėn. 5-8 ir I-IV gimnazijos klasėse: 150 €/mėn.

Klaipėdos licėjus įsteigtas 1995 metais. Mokykla patenka tarp trijų geriausių mokyklų Lietuvoje, lyderiauja tarp geriausių Lietuvos gimnazijų, ne vienerius metus tvirtai išlaiko aukščiausias pozicijas geriausių Lietuvos mokyklų reitinguose.

Priėmimas PARENGIAMOJI TARPTAUTINIO BAKLAUREATO 5 KLASĖ (PRE–IB MYP, MOKYMAS LIETUVA-ANGLŲ K.)

Džiaugiamės, kad svarstote galimybę leisti savo vaiką į privačią mokyklą – Klaipėdos licėjų.
Priėmimas vyksta visus mokslo metus, kol klasėse yra laisvų vietų.

Dėl registracijos kviečiame susisiekti su Klaipėdos licėjaus komunikacijos specialiste Birute Banevičiene tel. 370 612  04364.

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • pokalbis su komunikacijos specialiste;
 • žinių, gebėjimų ir suvokimo testas;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu, kartu dalyvaujant vaikui;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas;
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.

Į mokestį už mokslą įskaičiuota

 • mokinio užimtumas ir ugdymas pagal individualius poreikius nuo 7.30 iki 17.30 val.;
 • pamokos pagal pagrindinio ir dvikalbio ugdymo (lietuvių-anglų) programą; Anglų kalbos pamokos vyksta 5 kartus per savaitę. Anglų kalba integruota į kiekvieno dalyko ugdymo turinį;
 • papildomos pamokos: anglų k., antros užsienio kalbos, matematikos, inžinerijos, informatikos, SEU (papildomos pamokos pagal poreikį gali būti keičiamos kitomis);
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualias programas;
 • individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • namų darbų ruoša (5-6 klasių mokiniams);
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį ;
 • psichologo konsultacijos (5 užs. vienam vaikui per metus);
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais.

PARENGIAMOJI TARPTAUTINIO BAKLAUREATO 5 KLASĖ (PRE–IB MYP, MOKYMAS LIETUVIŲ–ANGLŲ K.)

 • 620 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus + papildomas programos mokestis 150 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

Papildomai kainuoja

 • 50 Eur – žinių, gebėjimų ir suvokimo testas
 • Įstojus į mokyklą mokamas vienkartinis stojamasis mokestis 1000 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas ir kt.
 • Papildomos individualios ir grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos pagal iš anksto su mokinio tėvais aptartą pagalbos vaikui planą
 • Papildomi psichologo užsiėmimai (esant poreikiui)
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai (transportas, įėjimo bilietai)
 • Asmeninės mokinio mokymosi priemonės, kurias užsako mokykla: skirtos užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, kūno kultūros ir choreografijos aprangos ir kt.
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokesčiai
 • Maitinimas

2023–2024 METAIS KVIEČIAME 9 IR 10 KLASIŲ MOKINIUS Į TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PARENGIAMOSIOS (PRE–IB DP) PROGRAMOS 9–10 KLASES

PRIĖMIMO ETAPAI:

 • registracija (internetu);
 • pokalbis su komunikacijos specialistu;
 • žinių, gebėjimų ir suvokimo testas;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas;
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos

Į mokestį už mokslą įskaičiuota

 • mokinio užimtumas ir ugdymas pagal individualius poreikius nuo 7.30 iki 17.30 val.;
 • pamokos pagal pagrindinio ir dvikalbio ugdymo (lietuvių-anglų) programą; Anglų kalbos pamokos vyksta 5 kartus per savaitę. Anglų kalba integruota į kiekvieno dalyko ugdymo turinį;
 • papildomos pamokos pagal pasirinktos mokslo krypties programą ir padidintas kai kurių pamokų skaičius skirtingose klases;
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo(si) programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualias programas;
 • mokinių ruošimas mokslo, sporto ir meno dalykų olimpiadoms ir konkursams;
 • sistemingas ir nuoseklus vaiko individualios pažangos bei emocinės savijautos mokykloje vertinimas ir individualios pagalbos teikimas pagal sudarytą individualios pagalbos planą;
 • individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį;
 • vaiko išsamus individualios pažangos vertinimas 2 k. per mokslo metus;
 • psichologo konsultacijos;
 • ugdymo karjerai specialisto konsultacijos;
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais.

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO (PRE–IB) PARENGIAMOSIOSE 9–10 KLASĖSE KAINA 2023–2024 M. M.

 • 620 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus + papildomas programos mokestis 150 Eur mėnesiui, mokant 10 įmokų per metus

PAPILDOMAI KAINUOJA

 • 50 Eur – žinių, gebėjimų ir suvokimo testas
 • Įstojus į mokyklą mokamas vienkartinis stojamasis mokestis 1000 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas ir kt.
 • Papildomos individualios ir grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos esant poreikiui dėl mokinio turimų mokymosi spragų pagal iš anksto su mokinio tėvais aptartą papildomos pagalbos vaikui planą
 • Papildomi psichologo užsiėmimai (esant poreikiui)
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai • Asmeninės mokinio mokymosi priemonės, kurias užsako mokykla: skirtos užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, kūno kultūros ir choreografijos aprangos ir kt.
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokesčiai
 • Maitinimas

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi ir už mokslą moka vienas ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.
 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi vaikas, kuris gauna Licėjaus stipendiją, tai antram tos pačios šeimos vaikui nuolaida už mokslą netaikoma. Nuolaida netaikoma Tarptautinės programos mokesčiui ir tuo atveju, jei bent vienas mokinys gauna Klaipėdos licėjaus stipendiją
 • Mokestis už mokslą gali būti sumažintas tėvų prašymu dėl reikšmingų šeimos finansinių aplinkybių. Mokesčio už mokslą sumažinimą svarsto speciali Licėjaus komisija.
 • Dėl mokinio priėmimo prašytume susisiekti su komunikacijos specialiste Birute Banevičiene, tel. nr. 8 612 04364, birute.b@klaipedoslicejus.lt arba direktorės pavaduotoja Ramune Petrauskiene tel. nr. 8 615 55377, ramune.p@klaipedoslicejus.lt ir susitarti dėl individualaus susitikimo mokykloje ugdymo klausimams aptarti.

SKIRIAMOS KLAIPĖDOS LICĖJAUS STIPENDIJOS

Stojantiems į 9 klasę gali būti skiriamos Klaipėdos licėjaus stipendijos (pilna arba dalinė, stipendija nėra skiriama Tarptautinės programos mokesčiui) geriausiai besimokantiems mokiniams (už mokinio elgesio taisyklių pažeidimus Klaipėdos licėjaus direktoriaus sprendimu stipendija gali būti anuliuota, o II gimnazijos klasės pabaigoje peržiūrėta)

PARAMA – STIPENDIJA, APGYVENDINIMAS, MAITINIMAS– RAJONINIŲ MIESTELIŲ MOKINIAMS IŠ SOCIALIAI REMTINŲ ŠEIMŲ

Klaipėdos licėjuje vykdomas socialinis projektas, pagal kurį konkurso tvarka į Klaipėdos licėjų priimami mokytis aukštos mokymosi motyvacijos labai gerai besimokantys rajoninių miestų ir miestelių jaunuoliai iš socialiai remtinų šeimų. Tokiems mokiniams skiriame Klaipėdos licėjaus stipendiją, suteikiame apgyvendinimą, skiriame maitinimą. Pageidaujantys dalyvauti konkurse papildomai pateikia motyvacinį laišką dėl mokymosi Klaipėdos licėjuje.

Dėl mokinio priėmimo prašytume susisiekti su komunikacijos specialiste Birute Banevičiene, tel. nr. 8 612 04364, birute.b@klaipedoslicejus.lt arba direktorės pavaduotoja Ramune Petrauskiene tel. nr. 8 615 55377, ramune.p@klaipedoslicejus.lt ir susitarti dėl individualaus susitikimo  mokykloje ugdymo klausimams aptarti.