Pažangumas

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m.

6 klasė